Denne avtalen kombinerer prissikring og spotpris. Våre forvaltere kjenner markedet og jobber for å gjøre gode innkjøp av strøm for deg. Oppnår de bedre pris enn spotprisen, får du 80 % av gevinsten. De resterende 20 % dekker våre forvaltningskostnader. Lykkes vi, lykkes du. Med denne avtalen får du samme fordeler som normalt bare er tilgjengelig for større bedrifter og det offentlige.

Prisinformasjon

Avtalen kombinerer prissikring og spotpris. Spotprisen er lik for alle strømleverandører i Norge. Dersom våre forvaltere oppnår en bedre pris enn spotprisen forrige måned, får du fradrag på strømregningen. Noen måneder kan prisen bli høyere enn spotprisen, men aldri mer enn 12,5 øre/kWh over. Påslag og fastbeløp kommer i tillegg, mva er inkludert.

  • Månedlig fastbeløp: 49.00 kr/mnd
  • Påslag strøm: 5.90 øre/kWh

I påslaget er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.

Oppstart og oppsigelsestid

Når du bestiller strømavtalen begynner forvalterne å handle på vegne av deg i løpet av to til tre måneder. I mellomtiden følger du spotprisen på vanlig måte. På grunn av langsiktige sikringer tar det også tid å avslutte avtalen. Fra du gir oss beskjed til avtalen er sagt opp, tar det tre måneder. Hvis du bytter strømleverandør før denne perioden er over, må du betale et bruddgebyr på 500 kroner.

Gode resultater

Spot med forvaltning har som mål å kutte de høyeste pristoppene. Over tid har dette vist seg å være lønnsomt for kundene våre. Med spotprisen menes månedsgjennomsnittet for spotprisen på Nord Pool, inkl. mva. Avtalens påslag og månedsbeløp kommer i tillegg.

Resultater for 2024

Måned    Endring i spotpris
  Januar-1,01 øre/kWh
  Februar-1,48 øre/kWh
  Mars-1,46 øre/kWh
  April1,83 øre/kWh
  Mai3,06 øre/kWh
  Juni3,26 øre/kWh


Resultater for 2023

Måned    Endring i spotpris
  Januar-8,29 øre/kWh
   Februar-7,46 øre/kWh
   Mars-4,61 øre/kWh
  April+2,40 øre/kWh
  Mai+1,24 øre/kWh
  Juni+3,27 øre/kWh
  Juli+9,88 øre/kWh
  August+9,08 øre/kWh
  September+8,20 øre/kWh
  Oktober+3,91 øre/kWh
  November+2,01 øre/kWh
  Desember+1,43 øre/kWh

Resultater for 2022

MånedEndring i spotpris
Januar-48,59 øre/kWh
Februar-45,88 øre/kWh
Mars -25,33 øre/kWh
April-20,27 øre/kWh
Mai-74,23 øre/kWh
Juni-82,62 øre/kWh
Juli-35,23 øre/kWh
August-83,24 øre/kWh
September-55,29 øre/kWh
Oktober-10,63 øre/kWh
November-10,13 øre/kWh
Desember-15,16 øre/kWh

Historiske resultater er ingen garanti for fremtidig gevinst.

Resultat beregnes etter månedens utløp.


Eksempel: September 2022. Hvis spotprisen på strømregningen din var 450 øre/kWh, betalte du ca 125 øre/kWh etter fradrag for statens strømstøtte. Når du i tillegg kan trekke fra forvaltningsresultatet på 55,29 øre/kWh, ender du opp med en strømpris på ca 70 øre/kwh. Påslaget og nettleie kommer i tillegg.

Forvaltningsresultatet på 55,29 øre/kWh i september ga en besparelse på ca 780 kr for kunder med gjennomsnittlig strømforbruk på ca 17.000 kWh pr år.

 

Greit å vite

  • Faktura på e-post og eFaktura er uten kostnad
  • Gebyr ved valg av papirfaktura er 8,32 kr (inkl. mva.).
  • Avtalen forutsetter godkjent kredittvurdering
  • Avtalen gjelder privatkunder med et årlig forbruk inntil 50 000 kWh
Nettleie fra din lokale netteier kommer i tillegg til strømprisen. For å gjøre det enkelt får du strøm og nettleie samlet på én regning. Du slipper selvsagt å betale noe på forskudd, du betaler kun for den strømmen du allerede har brukt.

Du finner alle våre strømavtaler i vår Prisliste.
Du kan også sammenligne strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.

Angreskjema og skjema for opplysninger om angrerett

Avtalevilkår