Hvilken strømavtale lønner seg?

Det finnes mange strømavtaler, men de kan stort sett deles inn i tre kategorier:

  • Spotpris der prisen endrer seg time for time
  • Variabel pris der prisen varsles på forhånd og er lik gjennom hele døgnet
  • Fastpris der prisen fastsettes for en avtalt periode

Her kan du lese mer om hvordan du kan sammenligne strømavtaler.

De fleste velger spotpris 

Et strømabonnement med spotpris følger strømprisen på kraftbørsen Nord Pool og du betaler det samme som strømleverandørene for strømmen. I tillegg betaler du et fast månedsbeløp og et påslag.

Etter at strømstøtten ble innført, har spotpris blitt et populært valg. Fordi avtalen følger prisene i markedet, får du lave priser når spotprisen er lav, samtidig som strømstøtten beskytter mot de største pristoppene.

Med spotpris er det også enklere å gjøre smarte grep for å spare strøm i hverdagen. Se hvilke muligheter du har i Fjordkraft-appen.