Fjordkraft er sertifisert Miljøfyrtårn

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Man må oppfylle kriterier og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Som Miljøfyrtårn må man avgi en årlig klima- og miljørapport der effektene av miljøtiltakene måles, nye mål settes og tiltaksplaner legges for å forbedre prestasjonene.

Vi har blant annet opprettet en miljøgruppe i Fjordkraft som jobber aktivt med miljøtiltak i hverdagen. 

Lokasjonene våre i Bergen, Trondheim, Sandefjord og på Hamar er miljøfyrtårnsertifisert.

Les mer på www.miljofyrtarn.no

Her kan du se sertifikatet til Fjordkraft som er en del av Elmera Group ASA