Reduser klimafotavtrykket ditt med solenergi

Drømmer du om en grønnere hverdag? Ønsker du å gjøre noe som har enda mer effekt enn å kildesortere avfallet ditt og ta med eget handlenett på butikken? Da kan egne solcellepaneler på taket være noe for deg.

De siste årene har mange forbrukere blitt mer bevisste på hvordan valgene man tar i hverdagen påvirker miljøet. Fordi vi her i Norge og andre europeiske land har en høy levestandard og et høyt forbruk, er også vårt klimafotavtrykk langt høyere enn gjennomsnittet i verden. Derfor er det stadig flere som ønsker å finne nye måter for å redusere sitt klimafotavtrykk.

Slik reduserer solenergi klimagassutslippene

Når du produserer egen strøm fra solceller på taket på boligen din, er dette grønn og utslippsfri strøm. Ifølge Framtiden i Våre Hender vil et solcellepanel på en enebolig som produserer 4.000 kWh/år gi et redusert klimagassutslipp på 0,128 CO2-ekvivalenter (alle klimagasser «omregnet» til CO2) per kilowattime. Det tilsvarer å kjøre 2.500 kilometer med en bensinbil. I tillegg krever ikke montering av solceller at du gjør inngrep i naturen rundt deg, og energitapet er mye mindre ved produksjon av egen strøm enn når kjøpt strøm skal fraktes hjem til deg via ditt lokale strømnett.

Mindre avhengig av strøm fra utlandet

I Norge kommer riktignok det meste av strømmen vår fra vannkraft, som også er veldig ren, men i perioder importerer vi strøm fra utlandet, som har en større andel energikilder som ikke er like rene.

Jo mer strøm du produserer, jo mindre strøm trenger du å kjøpe fra et strømselskap. En høyere andel solceller i landet vil på sikt føre til mindre behov for å kjøpe inn strøm fra kontinentet som forurenser mer.

I tillegg betaler du hverken strømpris eller nettleie for strømmen som du produserer selv, og du sparer dermed penger på strømregningen i tillegg. Hvis du produserer mer enn du bruker kan du selge overskuddet tilbake til strømnettet. Bra for miljøet, og bra for lommeboka.

Miljøgevinst allerede etter to år

Du har kanskje hørt skeptikere fortelle deg at produksjonen av solceller forurenser så mye at miljøgevinsten forsvinner. Dette er en seiglivet myte, men miljøgevinsten overgår faktisk miljøbelastningen. Ifølge Framtiden i Våre Hender viser beregninger at miljøbelastningen fra produksjonen av solcellepanelene i gjennomsnitt blir gjort opp energimessig etter mindre enn to år i bruk. Dette kommer frem i en undersøkelse fra IEA (International Energy Agency). Med en levetid på over 30 år sier det med andre ord seg selv at dette regnestykket går i pluss og vel så det.

Les mer: 5 myter om solceller

 

Kilder:

Framtiden.no

NRK.no