Presse

Forskjell på strømleverandør, kraftprodusent og nettselskap?

Strømleverandør

  • Fjordkraft er strømleverandør. En strømleverandør produserer ikke strøm, men kjøper inn strøm for videresalg.
  • Det er ca. 110 strømleverandører i Norge.

Nettselskap

  • Det lokale nettselskapet har ansvaret for strømmåleren og ledningsnettet. Nettselskapet rykker ut ved strømbrudd eller er åpner/stenger av strømmen.
  • Man kan ikke skifte nettselskap og det er monopol på nettleien. Det er 154 nettselskap i Norge.

Kraftprodusent

  • Kraftprodusenter eier kraftverk og vannmagasiner og selger sin produksjon til strømbørsen.
  • NASDAQ OMX er den finansielle strømbørsen. NordpoolSpot.com er den fysiske strømbørsen. Dette er markedsplassen der nordiske kraftprodusenter selger sin produksjon og der nordiske strømleverandørene kjøper inn strøm. Prisene dannes som følge av tilbud og etterspørsel.

Bli kjent med Fjordkraft

Pressemeldinger

LinkedIn

Pressekontakt

Kommunikasjonssjef
Jon Eikeland
E-post: jon.eikeland@fjordkraft.no
Mobil +47 452 43 496 

Kommunikasjonsrådgiver
Frode Fjellstad
E-post: frode.fjellstad@fjordkraft.no
Mobil +47 412 52 492

 

Logo:
For web
For print