Lading når strømmen er billigst

I Fjordkraft-appen kan du velge når du ønsker at bilen din skal være ferdig ladet. Når du aktiverer smartlading, beregner vi når det vil være billigst å lade bilen, og sørger for at den er ferdig ladet til du skal ut på farten igjen. Du får full oversikt hvor mye du sparer i Fjordkraft-appen. På dager med store prisvariasjoner kan du spare 20-30 %. Ved å flytte lading til de billigste timene sparer du både penger miljøet. 

Når du har aktivert smartlading, og setter bilen til lading genereres en ladeplan basert på hvor mye strøm bilen skal ha og når du velger at bilen skal være ferdigladet. Husk at bilen må ha minimum 20 % igjen av batteriet for at smartlading skal aktiveres. 

Hvor mye du sparer, regnes ut som differansen mellom hva det ville kostet å lade bilen fra det tidspunktet den ble koblet til laderen, og hva det endte opp med å koste å lade bilen etter at smartladingsalgoritmen utsatte lading til de billigste timene på døgnet. Ladekostnader og hvor mye du sparer beregnes ut ifra spotprisen fra NordPool (ekskludert påslag og nettleie) i det prisområdet bilen befinner seg ifølge bilens GPS.

Oppnådd besparelse ved smartlading beregnes basert på kalkulert strømforbruk, og ikke målt strømforbruk. Mindre avvik kan forekomme grunnet individuelle forhold hos deg som kunde (eksempelvis forskjeller i overføringstap fra ladeboks, bilens ombordlader til bilens batteri).

Lad smart i de billigste timene av døgnet 

På dager med store prisvariasjoner vil du kunne spare mye penger, ved å smartlade i de billigste timene av døgnet. Spot prisen varier fra time til time i løpet av dagen. Noen ganger kan det være stor forskjell i prisen fra tidlig på dagen til sent på natten. Dette er det vi kaller prisvariasjoner. I grafen under ser du et eksempel på mulig oppnådd besparelse ved bruk av smartlading i Fjordkraft-appen.

Besparelsen er regnet ut fra Spotprisen i prisområdet NO1 29.-30. november 2021. Ladebehov 44 kWh og en ladehastighet på 11 kWh/time.

Koble opp elbilen eller din ladbare hybrid til Fjordkraft-appen

Du kobler enkelt opp elbilen din ved å logge deg inn via elbil-kontoen du har. Vi støtter oppkobling for disse bilmerkene. 

Audi logo BMW logo Ford logo Hyundai logo
Jaguar logo KN logo Mini logo Opel logo
Pergeot logo DS logo Porsche logo Renault logo
Seat logo Skoda logo Tesla logo Volkswagen logo
Volvo logo Toyota logo    

 

Helelektriske Volvomodeller støtter vi ikke enda. Toyota, Peugeot, Opel og DS gir kun oversikt over lading og ikke mulighet for smartlading. Vi kan for øyeblikket ikke koble opp FordPass-kontoer i Fjordkraft-appen, fordi Ford ikke godkjenner at data blir delt med tredjeparter. Vår leverandør er i dialog med Ford for å finne en løsning.

For å bruke smartlading må du være Fjordkraft-kunde. Sjekk ut hvilken strømavtale som passer deg best her.

Følg med på kostnadene

Siden vi vet hvor mye du har ladet bilen din, vil vi også kunne si noe om hvor mye ladingen har kostet deg. Så snart du har koblet elbilen din opp mot appen vår kan vi vise deg statistikk dag for dag, måned for måned og år for år. Vi kan også vise deg hvor mye du har ladet hjemme kontra lading gjort andre steder, f.eks. via hurtiglader.