Hvordan aktivere eller deaktivere Mobilsvar?

Slå av mobilsvar

Du kan slå av mobilsvar ved å taste ##002# etterfulgt av ring/send, akkurat som om du skal ringe et telefonnummer. Dette kan du også styre på Min side mobil.

 

Slå på mobilsvar

Du slår på igjen mobilsvar ved å trykke **61*91509001**antall sekunder# og ring/send.
Antall sekunder = antall sekunder det skal ta før viderekoblingen trer inn (du kan velge mellom 5, 10, 15, 20, 25 og 30 sekunder).

 

Endre talemelding

Ønsker du å endre talemeldingen, kan du ringe 91509001 og sette opp personsvaret slik du ønsker der. På mange telefoner kan du taste 1 for snarvei og komme direkte til Mobilsvar-oppsettet.

 

Endre tid det tar før samtalen går til mobilsvar

 Hvis du vil justere hvor lang tid mobilen skal ringe før den slår over til mobilsvar kan du taste følgende:

**61*91509001**antall sekunder#  og trykk deretter på ringetasten.
Antall sekunder = antall sekunder det skal ta før viderekoblingen trer inn (du kan velge mellom 5, 10, 15, 20, 25 og 30 sekunder).

 

 

  • Slå på MobilSvar: Tast **61*91509001#, trykk ring/send.
Var dette svaret nyttig?
Ja Nei