Kan jeg bygge ut anlegget med flere solceller på et senere tidspunkt?

Ja, det kan du. Men husk at du kun får pengestøtte fra Enova første gang du installerer solceller, og vil ikke få ytterligere støtte ved en utbygging.

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei