Hva påvirker strømprisene?

Prisene endres fra dag til dag, og påvirkes blant annet av hvor mye kraft som forbrukes. Derfor får vi ofte høyere priser i perioder der det brukes mye energi, for eksempel når temperaturene er lave.

Norge er delt inn i fem ulike prisområder. Dette er fordi produksjonen og tilgangen på strøm kan variere mellom landsdelene. Derfor vil du oppleve noe ulike strømpriser, avhengig av hvor i landet din bedrift er lokalisert. Her kan du lese noen nyttige strømsparetips for bedrifter

Forutsigbar strøm eller markedspris?

Mange av våre større bedriftskunder er avhengige av forutsigbarhet for strømprisene. Da kan vi bistå med fleksible forvaltningsløsninger, hvor bedriften din unngår prissvingninger ved å sikre strømprisen på forhånd.

Få en god strømavtale for bedriften din

Forutsigbare kostnader

Vi hjelper bedriften din å få bedre forutsigbarhet

Nye energiløsninger

Kom i gang med tjenester som hjelper deg å spare energi

Gode styringsverktøy

Få innsikten du trenger, om det er enkle rapporter eller avansert måling