Tast inn postnummer

Tast inn ditt postnummer i feltet under, og finn ut av hva du må betale for strøm til bedrift i ditt område.


Prisen som vises oppdateres hverdager ca 14:15.

Hva påvirker strømprisene?

Prisene endres fra dag til dag, og påvirkes blant annet av hvor mye kraft som forbrukes. Derfor får vi ofte høyere priser i perioder der det brukes mye energi, for eksempel når temperaturene er lave. Norge er delt inn i fem ulike prisområder. Dette er fordi produksjonen og tilgangen på strøm kan variere mellom landsdelene. Derfor vil du oppleve noe ulike strømpriser, avhengig av hvor i landet din bedrift er lokalisert. Her kan du lese noen nyttige strømsparetips for bedrifter

 

Forutsigbar strøm eller markedspris?

Mange av våre større bedriftskunder er avhengige av forutsigbarhet for sine strømpriser. Da kan vi bistå med fleksible forvaltningsløsninger, hvor bedriften unngår prissvingninger ved å sikre sine strømpriser på forhånd.