Få kontroll over driften og utnytt potensialet for sparing

Fremtidens bygg har mange funksjoner og behov. Blant annet lading av elbil, lokal energiproduksjon, måling av CO2-utslipp, vannforbruk, fjernvarmeforbruk og inneklima. 

Vi hjelper deg å få alle målbare data du ønsker, samlet på en og samme brukerflate.

Dermed kan du redusere dine kostnader knyttet til administrasjon og servicehåndtering. Du får full innsikt og kontroll over alle energibærere i bygget, slik at du kan gjøre tiltak for å optimalisere driften.

Snakk med oss om måling av bygg

Slik fungerer det

Målingene kan tilpasses ditt behov og du velger selv de modulene du trenger. Alle formaliteter knyttet til prosjektering gjøres av Fjordkraft og vår samarbeidspartner, i samarbeid med din huselektriker.

  • Samle all måler- og driftsdata i en brukerflate.

  • Reduser ditt energibehov med inntil 10 %.

  • Automatiser fakturering av dine leietakere.

Vi står for installasjon og grundig opplæring av driftsansvarlig for bygget. Ved vanlig drift trengs det bare 30 minutters ukentlig innsats for å administrere verktøyet.

Enklere administrasjon av leietakere

Som byggeier får du muligheten til en effektiv og rettferdig fakturering av leietakere. Målbart støtter fakturering av alle typer energikilder. Det betyr at du kan håndtere strøm, fjernvarme, gass, varmt og kaldt tappevann – og prosentandel av felles energiforbruk. 

– På et år sparer vi omlag 10 % i de 17 byggene vi har installert måleverktøyet.

Helge Nygård, eiendomsforvalter Odfjell

Flere energisparende løsninger