Et soleklart valg for næringsbygg

Solen er vår viktigste kilde til å dekke fremtidens energibehov. Solenergi er et plasseffektivt, utslippsfritt og synlig bidrag til bærekraftig utvikling i nærområdet. Solceller på taket er et sikkert klimatiltak, og vi kan gjøre dine bygg klare til å produsere kortreist og bærekraftig solenergi.

Snakk med oss

 

Vi tar ansvar for hele prosessen

Fra planlegging og installasjon til drift og rapportering. Vi håndterer også prosjektering, søknader og koordinering mot netteier. Med solceller på taket får bedriften din:

  • Forutsigbare energikostnader

  • Redusert CO2-avtrykk og bedret energiklasse på bygget

  • Modulære installasjoner som lett kan tilpasses

Hvert eneste bygg har unike muligheter. Vi gjør kalkulasjoner på dine bygg, og finner skreddersydde løsninger tilpasset deg.

Alt du trenger er et tak.

Store gevinster, for bedriften og klimaet

Solceller på taket gjør en forskjell. Med solceller på et 1000 m² stort område, vil anlegget kunne produsere rundt 100 000 kWh/år. Strømmen fra solcelleanlegget vil da gi en utslippsreduksjon på 52 tonn CO2e, sammenlignet med strømmen fra strømnettet.

52 tonn co2e tilsvarer omtrent 1200 flyturer mellom Oslo og Bergen.

Flere energisparende løsninger