Solceller på taket

En av de mest effektive måtene å redusere energikostnadene på, er ved å investere i solcellepaneler. Ved å installere solceller på takene til fjøs, verksteder, og andre bygninger, kan gårder produsere sin egen fornybare energi. Dette reduserer ikke bare strømkostnadene betydelig over tid, men bidrar også til en mer bærekraftig drift ved å redusere avhengigheten av fossile brensler.

Les mer om solceller i landbruk

I samarbeid med Solcellespesialisten sørger vi for prosjektering, planlegging og installasjon av solcelleanlegg. Vi håndterer også prosjektering, søknader og koordinering mot netteier.

Sjekk potensialet for solceller på din adresse

Innovasjon Norge støtter utbyggingen av slike anlegg med inntil 35 prosent, begrenset opp til en million kroner.

Les mer om støtteordningen


Redusere effekttoppene med Min Bedrift

I Min Bedrift kan du se hvordan forbruket deres ser ut og hvor dere henter ut mest effekt. Detaljerte rapporter gir verdifull innsikt som kan brukes til å optimalisere forbruket og redusere kostnader. Det er mulig å oppgradere til Min Bedrift Plus som gir bedriften tilgang til å ta i bruk alle funksjoner som tilbys i energirapporteringstjenesten Min Bedrift.

I løpet av året lanserer vi tjenesten Fjordkraft Live Bedrift, som lar deg overvåke strømforbruket i sanntid. Gjennom å analysere og justere energibruken, kan gårder redusere effekttoppene som ofte fører til høyere strømpriser. Ved å utjevne forbruket over døgnet, kan man oppnå betydelige besparelser.

Strømavtale med Agrol

Å ha en strømavtale som passer til gårdens forbruksmønster er essensielt for å holde energikostnadene nede. Gjennom Agrols fordelsprogram i samarbeid med Fjordkraft, kan landbruksbedrifter få tilgang til strømavtaler som er skreddersydd for landbruket, noe som kan føre til betydelige besparelser på strømregningen.

Les mer om Agrol Spot


Bytte til LED-belysning

Belysning utgjør en vesentlig del av strømregningen for mange gårder, spesielt i fjøs og andre driftsbygninger. LED-lamper har en lengre levetid enn tradisjonelle lyskilder og krever færre enheter for å lyse opp samme område, takket være deres høyere lysutbytte og bedre spredning av lys. Ved å erstatte gamle pærer med energieffektive LED-pærer, kan man redusere energiforbruket for belysning med opptil 80 prosent. LED-pærer har også lengre levetid, noe som reduserer behovet for utskiftninger og vedlikehold.

Unngå vannsløsing

En dryppende kran kan virke ubetydelig, men over tid kan det føre til store mengder bortkastet vann og energi. Å sørge for at alle kraner er tette og reparere eventuelle lekkasjer umiddelbart, er en enkel, men effektiv måte å spare strøm og vann på. Teknologier for smart vannstyring, som sensorer og automatiserte vanningssystemer, kan redusere vannforbruket og dermed energiforbruket knyttet til vanning av avlinger.

Smarte varmtvannsberedere

Du får inntil 4.000 kroner i støtte fra Enova når du skaffer deg en smart varmtvannsbereder.
Varmtvannsberedere står ofte for en betydelig del av energiforbruket på en gård. Ved å bytte til smarte varmtvannsberedere, kan man effektivt redusere dette forbruket. Disse enhetene justerer oppvarmingen basert på faktisk behov og kan programmeres til å varme vann under off-peak timer, noe som ytterligere reduserer energikostnadene.

Tidsstyrte strømbrytere

Bruk av tidsstyrte strømbrytere for å kontrollere lys, varme og annet utstyr kan sikre at energi kun brukes når det er nødvendig. Dette kan være spesielt nyttig i bygninger som ikke er i konstant bruk.

Elektrifisering av fôring og gjødselhåndtering

Å erstatte dieselbaserte systemer for fôring og gjødselhåndtering med elektriske alternativer reduserer forbruket av fossile brensler. Dette tiltaket bidrar til en mer bærekraftig og energieffektiv drift.

Naturlig ventilasjon

Å utnytte naturlig ventilasjon reduserer behovet for elektriske vifter. Dette systemet bruker naturlige luftstrømmer for å regulere temperaturen og fuktigheten i bygninger, noe som kan redusere energibruken betydelig sammenlignet med mekanisk ventilasjon.

Bruk av varmepumper

Varmepumper kan være et energieffektivt alternativ til tradisjonelle oppvarmings- og kjølesystemer, spesielt for fjøs og drivhus. De arbeider ved å overføre varme fra luften eller bakken inn i bygningen, noe som krever betydelig mindre elektrisk energi enn tradisjonelle varme- og kjølesystemer.

Isolering

Ved å forbedre isolasjonen i bygninger, inkludert fjøs og drivhus, reduserer du behovet for oppvarming og kjøling. God isolasjon holder på varmen om vinteren og kjøligheten om sommeren, noe som kan føre til betydelige besparelser på energikostnader. Utskifting eller tetting av utette dører kan ha stor effekt på en bygnings evne til å holde på varmen. Spesielt i kalde måneder kan varmetap gjennom utette dører føre til økt bruk av oppvarming, noe som igjen øker strømregningen. En enkel sjekk og utbedring kan føre til store besparelser.

Opplæring og bevisstgjøring

Sørg for at alle som arbeider på gården, er godt informert om viktigheten av energisparing og de tiltakene som kan tas. Opplæring og bevisstgjøring kan føre til bedre engasjement og mer effektiv implementering av energisparende praksiser.

Ved å integrere disse tipsene i daglig drift, kan du som gårdseier ta ytterligere skritt mot å redusere ditt karbonavtrykk og oppnå større bærekraft i din virksomhet. Hver handling, stor som liten, bidrar til å bygge en mer bærekraftig fremtid for landbruket.