Info om strømavtalen

Agrol spot

Gjennom Agrol får bedriften tilgang til svært gunstige avtaler.

Med denne lavprisavtalen får bedriften ganske enkelt den samme prisen som vi handler for på kraftbørsen.

Fakta om kraftavtalen

  • Spotpris
  • Ingen bindingstid
  • Ingen forskuddsbetaling
  • Gratis tilgang til energi og klimarapporteringsverktøyet Min Bedrift

Prisinformasjon

  • Påslag inkl. elsertifikater: 2.25 øre/kWh
  • Energi og Klimarapportering: 0.00 kr/mnd
  • Månedlig fastbeløp strøm: 10.00 kr/mnd