Info om strømavtalen

Agrol spot

Gjennom Agrol får bedriften tilgang til svært gunstige avtaler.

Med denne lavprisavtalen får bedriften ganske enkelt den samme prisen som vi handler for på kraftbørsen + et månedlig fastbeløp og et lite påslag per kWh.

Fakta om strømavtalen

 • Spotpris
 • Ingen bindingstid
 • Ingen forskuddsbetaling
 • Gratis tilgang til energi og klimarapporteringsverktøyet Min Bedrift

Prisinformasjon

 • Påslag inkl. elsertifikater: 2.25 øre/kWh
 • Månedlig fastbeløp strøm: 10.00 kr/mnd
 • Energi og Klimarapportering: 0.00 kr/mnd

Nyttig å vite om spotprisavtaler

For timesmålte anlegg avregnes timespris for anleggets prisområde multiplisert med timesforbruk. Profilmålte anlegg avregnes etter netteiers justerte innmatingsprofil.

Avtalen har ingen forskuddsbetaling og selvsagt ingen bindingstid. 

Spotprisavtaler følger markedet. I et marked med lave priser er det ofte det billigste alternativet. I et marked med høye priser og store svingninger slik som nå, innebærer spotpris høy risiko. Dersom strømkostnaden er viktig for bedriftens lønnsomhet, anbefaler vi forvaltningsavtaler hvor deler av forbruket er prissikret av våre kraftforvaltere.

Energi- og klimarapportering

Energi og klimarapportering er vår "Min Bedrift"-løsning. Dette er energiverktøyet som gir dere full oversikt over bedriftens strømkostnader og forbruk.

Aktiv bruk av Min Bedrift er derfor et viktig tiltak for å redusere strømkostnadene. Dere kan for eksempel hente ut rapporter for hele selskapet eller for hver enkelt strømmåler. Ved å ha et jevnest mulig strømforbruk, og unngå pristoppene, kan dere oppnå vesentlige besparelser både i strømpris og nettleie. 

 

Dette finner du i Min Bedrift

 • Oversikt over faktura og betalingsstatus.
 • Kontroll over forbruk, kostnader og historikk.
 • Detaljerte rapporter for alle bedriftens strømanlegg.
 • Klimaregnskap som hjelper bedriften din å kutte utslipp.
 • Mulighet til å invitere kollegaer, regnskapsførere eller andre som trenger tilgang.