Vi hjelper boligselskapet ditt å få et fremtidsrettet ladeanlegg

Beboere i borettslag og sameier som har rett til å parkere på eiendommen har også laderett. Som styremedlem har du dermed en forpliktelse til å finne gode løsninger for beboerne. Da er et felles anlegg å foretrekke fremfor at hver enkelt lager sin egen løsning.

Snakk med oss om lading i ditt nabolag

Trenger du hjelp til ladingen?

Brukerveiledningen hjelper deg steg for steg. Du kan finne svar på det du lurer på der, eller kontakte vår døgnåpne hjelpetelefon på telefon 23 00 61 01.

Åpne brukerveledningen

Enkel administrasjon

Vår administrasjonsløsning sørger for kostnadsfordeling mellom brukerne, fakturering og lastbalansering slik at dere unngår de høyeste effekttoppene.

I stedet for at du skal bruke tid og energi på å fordele kostnader og fakturere, gjør vi jobben for deg helt automatisk. Vi tar oss av administrasjonen og du får full oversikt over ladeanlegget – med rapporter, sanntidsinformasjon, historikk, kostnadsfordeling og automatisk fakturering.

Tjenesten kan kobles på både nye og eksisterende anlegg.

Hvorfor eie fremfor å leie?

Selv om investeringskostnaden er høyere med en eieløsning, blir månedskostnaden lavere, og over tid vil som regel dette bli en billigere løsning. Vi anbefaler derfor en modell der dere eier anlegget selv.

En eieløsning krever investeringsmidler – men da eier dere til gjengjeld anlegget selv. Dere står fritt til å bestemme pris og strømleverandør, og beboer kan som regel velge den ladeboksen de ønsker. Mange kommuner gir også tilskudd til borettslag og sameier som kjøper ladeanlegg.

Med en leieløsning installerer leverandøren anlegget, og beboerne betaler en fast månedlig leiekostnad i tillegg til ladekostnad. Fordi leverandøren eier anlegget og bestemmer ladeprisen, er dere bundet til leverandøren for en lengre tidsperiode. Fordelen er at både dere og brukeren slipper investeringskostnader knyttet til selve ladeanlegget, men det kan komme kostnader knyttet til tilrettelegging og infrastruktur.