Et virkemiddel for å øke fornybar produksjon

Kjøp av strøm med opprinnelsesgarantier gir et insentiv til kraftprodusentene for å produsere og investere i fornybar produksjon. Dette handler ikke om hvilken energi bedriften din får levert, men hva dere betaler for. Med en slik garanti er bedriften din sikret at innbetalingene går til de produsentene som leverer fornybar energi.

Europeisk handel med opprinnelsesgarantier

Kraft kan som kjent produseres fra ulike energikilder, som for eksempel kull, olje, gass, kjerne-, vind- og vannkraft. I Norge er vannkraft en svært vanlig produksjonsform, men i det internasjonale kraftmarkedet er bildet annerledes. Derfor kan opprinnelsesgarantier fungere som et virkemiddel for å øke den fornybare produksjonen i Europa.

Varedeklarasjon 2022

Varedeklarasjon

Bildet viser varedeklarasjon for kunder som ikke kjøper kraft det er innløst opprinnelsesgarantier for, og fysisk produksjon i 2022. Varedeklarasjonen er utarbeidet med bakgrunn i europeisk handel med opprinnelsesgarantier. Gjelder kun for kraftkjøp hvor det ikke er innløst opprinnelsesgarantier. Kraftproduksjonen i Norge 2022 viser den fysiske produksjonssammensetningen.

 

Dokumentasjon: 

Akseptbrev for opprinnelsesgaranti

Revisorbekreftelse