Med egenandelsforsikringen Fjordkraft Trygghet dekkes egenandel på tingforsikring, avbruddsforsikring og eventuelle ekstraomkostninger ved skade på maskiner, inventar og løsøre som skyldes lynnedslag eller annet elektrisk fenomen som kortslutning, lysbue, overslag eller overspenning. ​

Dekning:

  • 10 000 kroner forsikringssum ved tingskade (maskiner/inventar/løsøre) ​
  • 10 000 kroner forsikringssum ved avbruddsskade/ekstraomkostninger

Fjordkraft Trygghet er kostnadsfritt de tre første månedene. Deretter koster tjenesten 49 kr per måned eks. mva.

Nyttige lenker

  • Forsikringsbevis og forsikringsvilkår
  • Skademeldingsskjema

Hvis du har spørsmål eller ønsker å vite mer om Fjordkraft Trygghet kan du kontakte din kontaktperson hos oss eller kundeservice.