Regjeringen har lansert flere kompensasjonsordninger for bedrifter som er berørt av de høyeste strømprisene. Her finner du informasjon om de ulike støtteordningene. 


Det er foreløpig fire støtteordninger som påvirker bedrifter:

  1. Kompensasjonsordningen for private omfatter også mange bedrifter
  2. Jordbruk og veksthusnæringen
  3. Idrettslag
  4. Borettslag og sameier 

Kompensasjonsordningen for private 

Hvem som faller inn under kompensasjonsordningen for private bestemmes av hvilken forbrukskode dere er registrert med hos netteier. Alle med strømmåler registrert med  forbrukskode 35 omfattes av ordningen. Type strømavtale eller om avtalen er registrert på en bedrift eller privatperson har ingen betydning. Det er altså ingen grunn til å for eksempel flytte strømavtalen fra bedrift til privatperson.

I Min Bedrift finner dere informasjon om hvilken forbrukskode dere ble registrert med da dere ble kunde hos oss. Merk at denne kan ha blitt endret i ettertid. Spørsmål om forbrukskode må rettes til netteier, evt kan daglig leder hos dere logge inn på elhub.no for å se hva som er registrert. 

Klikk her for kontaktinformasjon til lokale netteiere 

Dersom dere omfattes av ordningen, og månedlig spotpris i deres prisområde overstiger 70 øre/kWh, vil støtten bli trukket fra på nettleiefakturaen påfølgende måned. Dere trenger ikke å gjøre noe som helst, kompensasjonen vil automatisk bli trukket fra på nettleien.

Hva gjør du hvis det mangler strømstøtte på fakturaen?

Dersom bedriften din er registrert med forbrukskode 35, men ikke har fått støtte, må du kontakte netteier. Beløpet skal trekkes direkte fra nettleien, og beregnes av netteier. Dersom bedriften din har strøm og nettleie på samme faktura, skyldes manglende rabatt mest sannsynlig at vi ikke har fått tilsendt oversikt over rabatt fra din netteier. 

Ordningen i korte trekk

Dersom gjennomsnittlig spotpris i ditt prisområde er høyere enn 70 øre/kWh (ekskl.mva) i løpet av en måned, vil staten dekke 55% (80% for forbruk i  januar-mars) av prisen som overstiger 70 øre/kWh. Ordningen gjelder strømforbruk i perioden 1.desember 2021 til 31.mars 2022, og er begrenset oppad til et forbruk på 5000 kWh per måned. Ordningen gjelder uavhengig av hvilken type strømavtale dere har. Hvis dere for eksempel har en fastprisavtale eller forvaltningsavtale som sikrer dere en lavere pris, vil dere fortsatt få støtte dersom spotprisen overstiger grensen på 70 øre/kWh.

 

Jordbruk og veksthusnæringen 

Her har regjeringen foreslått samme støttemodell som til privatmarkedet, men med høyere tak per måned. Jordbruk vil ha et månedlig tak på 20 000 kWh, for veksthus vil det ikke være tak. Støtten vil bli distribuert fra Landbruksdirektoratet.

Les mer på nrk.no 

 

Idrettslag

Idrettslag vil også bli omfattet. Her vil støtte bli distribuert til kommunene som har hatt gjennomsnittlig strømpris over 70 øre kWh, så vil disse distribuere videre til de enkelte idrettslagene.

Se pressemelding fra idrettsforbundet

 

Borettslag og sameier

Fellesmålt strøm i borettslag og sameier blir også inkludert. Det betyr at boligselskap som for eksempel har varmtvann og/eller oppvarming inkludert i husleien slipper store husleieøkninger for å dekke inn de høyeste pristoppene som vi har sett i vinter. Støtten følger i grove trekk samme mal som for privatboliger, og beregnes av nettselskapene.

Se pressemelding fra regjeringen 

 

Mer informasjon?

Les mer og se siste oppdateringer om kompensasjonsordningen hos NVE

Se vanlige spørsmål og svar for bedriftskunder

Se vår informasjon til privatkunder