Gjennom Agrol får bedriften tilgang til svært gunstige avtaler.

Med denne lavprisavtalen får bedriften ganske enkelt den samme prisen som vi handler for på kraftbørsen + et månedlig fastbeløp og et lite påslag per kWh.

Fakta om strømavtalen

 • Spotpris
 • Ingen bindingstid
 • Ingen forskuddsbetaling
 • Gratis tilgang til Energirapporteringsverktøyet Min Bedrift Basic

Prisinformasjon

 • Påslag inkl. elsertifikater: 2.25 øre/kWh
 • Månedlig fastbeløp strøm: 10.00 kr/mnd

Det månedlige fastbeløpet gjelder for inntil 3 målepunkter.

Dersom bedriften har flere enn tre målepunkter vil dere få 0 kr i månedlig fastbeløp for resterende anlegg.

Nyttig å vite om spotprisavtaler

For timesmålte anlegg avregnes timespris for anleggets prisområde multiplisert med timesforbruk. Profilmålte anlegg avregnes etter netteiers justerte innmatingsprofil.

Spotprisavtaler følger markedet. I et marked med lave priser er det ofte det billigste alternativet. I et marked med høye priser og store svingninger, innebærer spotpris høy risiko.

Dersom strømkostnaden er viktig for bedriftens lønnsomhet, anbefaler vi forvaltningsavtaler hvor deler av forbruket er prissikret av våre kraftforvaltere.

Min Bedrift

Min Bedrift er vår kundeportal og energirapporteringsverktøy. Dette er verktøyet som gir dere full oversikt over bedriftens strømkostnader og forbruk.

Aktiv bruk av Min Bedrift er derfor et viktig tiltak for å redusere strømkostnadene. Dere kan for eksempel hente ut rapporter for hele selskapet eller for hver enkelt strømmåler. Ved å ha et jevnest mulig strømforbruk, og unngå pristoppene, kan dere oppnå vesentlige besparelser både i strømpris og nettleie.

Vi tilbyr to abonnementer, Min Bedrift Basic og Min Bedrift Plus. Min Bedrift Basic er inkludert i avtalen om strømleveranse kostnadsfritt. Tilgangen til Min Bedrift forutsetter at strømleveransen er iverksatt.

Min Bedrift Basic gir dere tilgang til:

 • Oversikt over faktura og betalingsstatus.
 • Innsikt i bedriften sitt kundeforhold.

Min Bedrift Plus gir dere i tillegg tilgang til:

 • Forbruksrapporter.
 • Kostnadsrapporter og historikk.
 • Effektanalyser.
 • Mulighet til å invitere kollegaer, regnskapsfører eller andre som trenger tilgang

Bestill Agrol spot

Nyttige linker:

Produktark og gjeldende vilkår