Agrol spot er en lavprisavtale som følger markedet. Spotpris innebærer at du følger markedet time for time gjennom hele døgnet. I et marked med lave priser er spotpris ofte det billigste alternativet. I et marked med høye priser og/eller store svingninger, følger du også disse. Dersom du har en profilavlest strømmåler, vil du få en snittpris basert på en standard forbruksprofil.

Fakta om strømavtalen

  • Spotpris
  • Ingen bindingstid
  • Ingen forskuddsbetaling

Spesialpriser fordi dere er Agrol bruker

  • Fastbeløp per måler per måned: 10 kr. Dere betaler for maksimalt tre målere.
  • Påslag inkl. lovpålagte elsertifikater: 2,25 øre/kWh
  • Min Bedrift: Gratis (ordinær pris 99 kr per måler per måned)

Bestill Agrol spot

Nyttige linker:

Produktark         Produktvilkår