Hvilken pris får jeg når jeg tar ut fra Solkonto?

Pris ved manuelt uttak i appen:

  • Pris for uttak = «Din Strømpris» minus mva. den måneden du bestiller uttaket
  • Uttak avregnes sammen med forbruk i perioden, uttaket vil dermed alltid komme på faktura for neste måned.

Pris ved løpende uttak:

  •  Pris på det som tømmes fra saldoen = «Din strømpris» minus mva. den måneden løpende uttak aktiveres.
  • Pris på det løpende uttaket = «Din strømpris» minus mva. den måneden overskuddet er sendt ut på nettet.
Var dette svaret nyttig?
Ja Nei