Reduser energibehovet til bedriften

Varmepumper gir kortreist og bærekraftig oppvarming av byggene dine. Energien til å drifte anlegget hentes fra naturen rundt deg. Ved å bruke det nyeste innen varmepumpeteknologi og naturlige kuldemedium, reduseres CO2 utslippet med 99 %.

Snakk med oss om varmepumper

Fremtidsrettet teknologi, uten store kostnader

Hos oss kan du leie varmepumper i stedet for å eie dem. Det betyr at bedriften din kan komme i gang med å redusere energiforbruket, uten å måtte investere store summer.

  • Ingen kostnader tilknyttet prosjektering og analyse

  • Ingen investeringskostnader og kapitalbinding

  • Ingen drifts- eller vedlikeholdsansvar

Du får installert en energisentral som passer i de fleste store bygg med vannbåren varme – alt fra hoteller til industribygg, næringsbygg og borettslag.

Slik fungerer det

Som byggeier stiller bedriften nødvendige arealer til disposisjon. Når varmepumpeløsningen er på plass, kjøper bedriften din energi til oppvarming til fastpris.

Dette gir en forutsigbarhet i økonomien, ved at du blir mindre påvirket av varierende strømpriser fra strømnettet. Installasjon av varmepumpe vil også gi en forbedring av byggets energiklasse.

Et godt samarbeid

Sammen med vår partner Winns, finansierer og bygger vi anlegget. Vi eier det, tar oss av driften og sørger for at produksjonen er optimalisert.

Avregning og fakturering håndteres av oss. Bedriften din får komplett rapportering fra anlegget, inkludert forbruksrapporter og utslippsrapporter til bærekraftsrapportering.

Du kan også koble på et energimålingssystem, som håndterer rapportering på alle byggets energibærere (solstrøm, lokalvarme, avfall etc) og leietakerfakturering.

Flere energisparende løsninger