Miljøvennlig bedrift

Fjord1 valgte Fjordkraft til sine el-ferger

Fergeselskapet Fjord1 skal drifte 33 batteriferger innen 2024. Strømmen leverer Fjordkraft!

Publisert: 12. mars 2019

Hvis du bor langs kysten har du nok et nært forhold til en av landets mange fergestrekninger. For hvert år som går blir sjansen større for at en av disse strekningene blir håndtert av en elektrisk ferge.

 

Fra 10 til 33 batteriferger

Fjord1 har i dag ti elektriske ferger i drift. I løpet av året skal Fjord1 få levert ytterlige 15 batteriferger, og i tillegg skal 5 av selskapets eksisterende ferger bygges om til batteridrift. Totalt er målsetningen å ha 33 batterieferger i drift innen 2024.

 

– Vi har satset veldig mye på elektrifisering av fergedriften. Med det er vi en stor innkjøper av strøm og den faglige kompetansen som Fjordkraft kan tilføre på handel i kraftmarkedet er viktig for oss, sier Hallgeir Kleppe, sjefsanalytiker og ansvarlig for innkjøp av strøm til fergene hos Fjord1.

 

For Fjordkraft er det svært viktig å kunne bidra til det grønne skiftet.

 

– Vi er stolte av å bistå Fjord1 og få være leverandør til denne satsingen på batteridrevne og utslippsvennlige ferger, sier Fjordkrafts kommunikasjonsdirektør, Jeanne Tjomsland.

 

Avtale på nærmere 50 millioner

Fjordkraft foretar kraftinnkjøp, rådgivning og porteføljeforvaltning på vegne av Fjord1. Beregnet ut fra gjeldende priser skal Fjordkraft handle inn strøm for nærmere 50 millioner kroner i året for Fjord1, og det årlige strømbehovet for Fjord1 er for 2020 beregnet til nesten 100 millioner kilowattimer (100 GWh). Det tilsvarer forbruket til drøyt 7000 private husholdninger.

 

Ønsker du å snakke med en av våre rådgivere? Ta kontakt her.