Strømmarkedet

Slik får du fastpris på strøm til bedriften din

Ønsker du fastprisavtale på strøm til bedriften din? Nå kan du registrere interesse for fastprisavtaler på tre, fem eller sju år fra 2023.

Publisert: 21. november 2022

Fjordkraft samarbeider med Statkraft, og tilbyr langsiktige fastprisavtaler på strøm fra 1. januar 2023. I tråd med ønsket fra Regjeringen, har avtalene tre, fem eller sju års varighet. Avtalene kommer for salg i desember, men allerede nå kan du melde din interesse.

 

Meld din interesse i dag

Hver mandag blir det lagt ut en gitt mengde strøm på hver avtale, med en kjent pris. Denne prisen blir fastprisen per kWh i den perioden dere ønsker, og vil bli solgt etter førstemann til mølla-prinsippet. For å bestille eller få et utforpliktende tilbud på fastpris, må dere registrere dere i skjemaet under. Merk at volumet er begrenset, og vi kan bli utsolgt. 


Les mer om fastpris og meld interesse

 

Flere mulige avtaler

Alle detaljene rundt avtalene er ikke helt klare enda, og vår produktavdeling jobber hardt for å ha alt på plass til produktene kommer for salg tidlig i desember. Grunnprinsippet er at fastpris beregnes ut fra et gitt strømforbruk, såkalt avtalt volum, og sesongmessige variasjoner. Avtalt volum får vi fra din netteier, og baserer seg på bedriftens historiske forbruk. Strømforbruk ut over dette vil bli avregnet som spotpris. Det vil også bli mulighet for avtaler der dere kombinerer fastpris med andre avtaletyper, for eksempel halvparten fastpris og halvparten spotpris.


Siden det er en avgrenset mengde «fastprisstrøm» tilgjengelig hver uke, kan vi bli utsolgt. Det er derfor lurt å registrere bedriften din så raskt som mulig hvis fastpris er interessant for deg.


Bør du velge fastpris?

Fastpris på strøm er som å binde renten på et lån. Fordelen er at dere får en kjent strømpris de neste tre, fem eller sju årene, og redusert usikkerhet knyttet til strømkostnaden i for eksempel budsjetteringsprosesser og produktkalkyler. Dere trenger heller ikke tenke på prisvariasjoner i ulike sesonger eller gjennom dagen, slik som spotprisavtaler har.
Ulempen er at prisen er låst i den gitte perioden. Hvis spotprisen i fremtiden blir lavere enn den avtalte fastprisen, vil dere fortsatt være bundet til denne prisen i avtaleperioden.
Hvis du ønsker en avtale med større forutsigbarhet enn spotprisavtaler, men samtidig mer fleksibilitet enn fastpris, har vi mange gode alternativ i våre forvaltningsavtaler. Her er deler av strømforbruket prissikret gjennom langsiktige prissikringer, mens resten blir avregnet etter spotprisen.

 

Ønsker du å vite mer om forvaltningsavtaler?