Energirådgivning

Min Bedrift: Et komplett energistyringsverktøy

Min Bedrift gir deg styringen i en tid med ustabile strømpriser, og tilbyr en enkel løsning for å se kostnader, forbruk, og kundeforhold på ett sted. Vår plattform hjelper deg med å kutte strømutgifter og forstå forbruket bedre, blant annet gjennom vår 5-dagers spotprisprognose. Essensielt for å spare penger og drive effektivt når hver krone teller.

Publisert: 12. februar 2024

– I Min Bedrift får du en omfattende oversikt over kundeforholdet, inkludert detaljer om strømavtaler, strømanlegg, forbruksrapporter, og fakturahistorikk, sier Sondre Skar, leder for digitale tjenester i Fjordkraft.

Min Bedrift tilbyr et bredt spekter av tjenester, men hvis ditt primære behov er å holde oversikt over strømforbruket denne måneden, sjekke om den siste fakturaen er betalt, eller få oppdatert informasjon om strømpriser i ditt område – er alt dette tilgjengelig gjennom vårt brukervennlige dashbord.

5-dagers spotprisprognose

Min Bedrift har utviklet seg i takt med kundenes forventninger om dyptgående innsikt i sitt strømforbruk.

– Det har alltid vært viktig for oss å tilby en løsning som ikke bare dekker grunnleggende behov, men også tilfører verdi gjennom detaljerte rapporter og sanntidsanalyser, forklarer Skar. 

Et resultat av dette er at 5-dagers spotprisprognosen, som lenge har vært en favoritt blant privatkundene, nå er tilgjengelig for alle med Min Bedrift Plus.

– Med denne ettertraktede funksjonen, tidligere forbeholdt privatmarkedet, ønsker vi å tilby våre bedriftskunder enda mer verdi og innsikt, sier Skar. 

Med denne 5-dagers spotprisprognosen åpner det seg en rekke strategiske muligheter for bedriften din:

  • Lading av elbiler: Planlegg ladingen av bedriftens bilflåte mer effektivt, og dra nytte av de mest kostnadseffektive periodene.

  • Produksjonsplanlegging: Juster intensiteten på produksjonen basert på prisvariasjoner. Ved å utsette eller intensivere produksjonen i 1-4 dager kan du oppnå betydelige besparelser.

  • Optimalisering av varme og kjøling: Tilpass varme- og kjølesystemene til priskritiske perioder for å redusere energikostnadene.

– Dette verktøyet gir ikke bare muligheten til å optimalisere og planlegge bedriftens forbruk på kort sikt, men det gir også verdifull innsikt i hvordan priser endres med faktorer som vær og vind. Oppdateringer skjer time for time, slik at din beslutningstaking støttes av de ferskeste prognosene, sier han. 

I tillegg gis prognosene basert på områdepris, noe som betyr at hvis dere har anlegg i flere prisområder, vil du kunne se prisprognoser tilpasset hvert enkelt område.

Ønsker du tilgang til spotprisprognosen til din bedrift?


Logg deg inn på Min Bedrift

 


Live måling og effektstyring

Strømregningen deles inn i to hovedkomponenter: forbruk av strøm og nettleie. I nettleien finner vi effektleddet, som beregnes ut fra det høyeste strømuttaket din bedrift har i løpet av en gitt periode. Jo høyere uttak, jo høyere strømregning. Ved å jevne ut forbruket over tid kan bedriften spare betydelige beløp. I Min Bedrift kan du se hvordan ditt forbruk ser ut og hvor du henter ut mest effekt.


– Selv om Min Bedrift ikke direkte styrer effekttoppene, gir detaljerte rapporter bedrifter verdifull innsikt som kan brukes til å optimalisere forbruket og redusere kostnader, sier han.

 

En av tjenestene i Min Bedrift som lanseres i løpet av året er Fjordkraft Live Bedrift. Dette gir bedrifter muligheten til å overvåke sitt strømforbruk i sanntid.


– Dette er en game-changer for mange av våre kunder. Det gir dem muligheten til å identifisere og adressere strømtyver eller unødvendig høyt forbruk øyeblikkelig, sier Skar.

 

Meld din interesse for Fjordkraft Live Bedrift allerede i dag

 

Med live overvåkning av forbruket ditt, har du muligheten til å aktivt redusere
effektuttaket – som er det mest kostbare elementet i nettleien.


– Effektkostnadene øker med mengden strøm som brukes samtidig. Dette kan ofte bli en betydelig utgift for næringskunder, forklarer han.

 

Skar deler en suksesshistorie om en restaurantkjede som, ved hjelp av Min Bedrift, oppdaget at deres effektuttak var unødvendig høyt om morgenen før kundene ankom.


– Ved å være bevisst på når komfyrer og annet utstyr måtte tennes og benyttes, fremfor å skru alt til «PÅ» ved åpning, ble det spart store beløp pga. lavere effektledd, påpeker han.

 

Inviter regnskapsføreren inn i Min Bedrift

En annen nøkkelfunksjon i Min Bedrift er muligheten for bedriftseiere å gi regnskapsførere tilgang til plattformen. Dette forenkler prosessen rundt årsoppgjøret betydelig.


– Ved å gi regnskapsføreren direkte tilgang, elimineres behovet for mellomledd og gjør det raskere og mer effektivt å hente ut nødvendige bilag, sier han.


Dersom du eier flere bedrifter, kan du som adminbruker velge hvilken bedrift regnskapsføreren skal ha tilgang til. Det samme gjelder for vaktmestere eller annet driftspersonell som har behov for å sjekke forbruket på enkeltmålere på et foretak eller et anlegg.

 

I Min Bedrift er fakturaer sortert på periode, forfall, beløp eller betalingsstatus, slik at du også enkelt kan finne bilag selv.

 

Markedsrapporter

Som bedriftseier ønsker du å bruke din verdifulle tid på kunder og tjenester. Vår jobb er å holde pulsen på strømmarkedet – og denne informasjonen deler vi gledelig med deg. Hver uke gir kraftanalytikere i Fjordkraft en markedskommentar som gir innsikt i kraftmarkedet og prisutviklingen, noe som gir deg god innsikt om strømmarkedet, strømpriser og prognoser. Ved å abonnere på markedsrapportene kommer de direkte i innboksen din.

 

Tilpasning til ulike behov

Min Bedrift skiller seg ut ved sin tilpasningsdyktighet til forskjellige typer bedrifter. Med funksjoner som muligheten til å gruppere strømmålere etter type, geografisk plassering eller størrelse, kan hver bedrift tilpasse plattformen etter sine spesifikke behov.


– Det er viktig for oss at Min Bedrift fungerer for alle, uansett bransje eller bedriftsstørrelse, sier Skar.

 

Med sin innovative tilnærming til strømforvaltning og kundeforhold, representerer Min Bedrift en viktig ressurs for norske bedrifter. Ved å tilby detaljerte innsikter, sanntidsdata, og tilpasningsmuligheter, kan bedrifter håndtere sine strømutgifter mer effektivt og bærekraftig. Som Skar konkluderer:


– Vårt mål er å gjøre strømforvaltning så enkel og kostnadseffektiv som mulig for våre kunder.

 

Les om Min Bedrift