Strømmarkedet

Prissikring av strømavtaler gull verdt for Vestfoldkommuner

Kostnadsoverraskelser og kommuneøkonomi passer dårlig sammen. Derfor valgte Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid å prissikre 90% av forbruket i 2021. Slik sparte de 80 millioner sammenlignet med en spotprisavtale.

Publisert: 21. februar 2022

Redusert aktivitetstilbud for barn og unge, færre sykehjemsplasser, prosjektutsettelser og dårligere vedlikehold av veier og kommunale bygninger er noen av konsekvensene kommuner og politikere kan oppleve hvis det dukker opp store kostnadsoverraskelser. Høsten og vinterens strømpriser viser hvor viktig det er at kommuner har et bevisst forhold til valg av forvaltningsstrategi for strøm, og at dette skal tilpasses budsjetteringen.

 

Stor verktøykasse av strategier

Fjordkraft har tett kontakt med mange som har innkjøpsansvar i kommunene.

– Vår erfaring er at forutsigbare strømpriser er svært viktig for de med innkjøp og budsjettansvar.  Det hjelper de å overholde budsjetter og sikre en sunn kommuneøkonomi, slik at de kan levere som lovet på kommunenes tjenester til innbyggerne, sier Kari Bakken, som er leder for storkunde i Fjordkraft.

– Vi har et meget kompetent krafthandelsmiljø, både internt og gjennom vår samarbeidspartner Statkraft. Dette gir oss en stor verktøykasse, med mange ulike sikringsstrategier tilpasset kundenes ulike behov og risikovurderinger. Sammen med kunden finner vi den strategien for krafthandel og prissikringer som passer best for deres behov og risiko, forteller Kari Bakken.

– For en kommune vil det være viktig å sikre seg mot store prissvingninger som øker risikoen for kostnadssprekk i kommunebudsjettet. Her vil vi derfor anbefale en strategi med meget lav risiko.

 

Vestfoldkommuner sparte 80 mill i 2021

En av kundene som har spart mye penger på forvaltningsavtale er Vestfold Offentlige Innkjøpssamarbeid, VOIS. Mange kommuner har etablert innkjøpssamarbeid for større anbudsinnkjøp. VOIS omfatter alle kommunene i Vestfold, og flere andre offentlige virksomheter og foretak.

VOIS har valgt Fjordkraft som sin leverandør av strøm, og de virksomhetene som har valgt prissikring hadde i 2021 et forbruk på circa 191 GWh (190 mill kWh).  

Gjennom forvaltningsavtalen, har kommunene for år 2021 prissikret 90 % av sitt årsforbruk til 31 øre/kWh. Spotpris for dette området endte i snitt rett under 76 øre/kWh.  

Med et forbruk på 191 GWh ville en spotleveranse gitt kommunene en kostnad på omtrent 145 millioner kroner i fjor.

– Takket være forvaltningsstrategien endte vi på en total strømkostnad på 65 millioner, en besparelse på hele 80 millioner sammenlignet med spot. For kommuneøkonomien er dette selvsagt en god nyhet, forteller Karsten Tollefsen. Nå er han pensjonert, men har tidligere vært sentral i arbeidsutvalget i VOIS, sammen med Bjørn Langjordet og Hans Petter Brusevold.

– Vi har samarbeidet med Fjordkraft i lang tid, og gjennom gode diskusjoner og forhandlinger har vi sammen funnet det vi mener er den beste forvaltningsstrategien for oss. Når vi ser på resultatet føler jeg vi har lykkes godt!

Forutsigbarhet er viktigst

Dialogen med Fjordkraft har vært god, både ved inngåelse og underveis i avtaleperioden. 

– Vi føler oss godt ivaretatt, og får gode råd og innspill. Kraftforvalterne har god kunnskap om markedet, og vi føler oss trygge på rådene de gir oss.

 Prisbildet for 2021 har vært spesielt med svært høye priser mot slutten av året og store svingninger.

I 2020 var situasjonen motsatt.

– Vi er selvsagt klar over at fjoråret var ekstremt, og besparelsene er heller ikke det vi fokuserer mest på. Det viktigste for oss er at strømkostnaden er forutsigbar over tid og har et akseptabelt prisnivå. Det har vi oppnådd de siste ti årene ved å prissikre 50-90 % av volumet to til fire år frem i tid.

Resultatene for disse ti årene viser at i et normalår har sikringsprisen til VOIS være lik eller noe lavere enn spotpris, mens i år med lav spotpris har sikringspris vært noe høyere.

– Denne avtalen var for eksempel litt dyrere enn den rekordlave spotprisen i 2020, men vi hadde fortsatt en veldig god pris i et historisk perspektiv, presiserer Karsten Tollefsen. – I fjor har vi jo virkelig fått avkastning for strategien, og dagens arbeidsutvalg har valgt å videreføre denne.

Mye tyder på at høyere strømpriser og større svingninger vil bli normalen fremover. Strømavtaler som tar ned risikoen vil derfor være et viktig virkemiddel for å få bedre kontroll på kostnadene, uavhengig av om din bedrift er stor eller liten. Vi anbefaler forvaltningsavtaler der deler av forbruket blir sikret til alle.

Snakk med oss om forvaltningsstrategier og prissikring i dag