Energirådgivning

Derfor bør du velge en forvaltningsavtale

En forvaltningsavtale betyr at prisen på deler av strømforbruket ditt blir prissikret, ved at Fjordkrafts flinke kraftforvaltere kjøper strøm til en avtalt pris for levering i framtiden. Dette gir deg en mer forutsigbar strømhverdag.

Publisert: 16. januar 2022

Det finnes to hovedtyper av strømavtaler; Spotpris og forvaltningsavtaler.

Spotprisavtaler følger prisen i markedet dag for dag og time for time. I et marked med høye priser og store prissvingninger gjennom dagen, gir dette et uoversiktlig prisbilde. Det gjør det vanskelig å budsjettere rett strømkostnad, og mange risikerer å gå på en strøm-smell som kan gi alvorlige konsekvenser for lønnsomheten.

 

Flere ulike forvaltningsavtaler

Med en forvaltningsavtale har deler av forbruket har en forhåndsbestemt pris. Dermed vil du få en jevnere strømpris, og redusere risikoen. Fjordkraft tilbyr flere forskjellige forvaltningsavtaler, med ulik forvaltningsstrategi.

 

Ortuvann Borettslag halverte strømkostnaden med forvaltningsavtalen Vintersikring


– Forvaltningsstrategi handler for eksempel om hvor stor andel av strømforbruket som blir prissikret, og hvordan det handles inn, forklarer Anniken Engeland, som er produktsjef i Fjordkraft. – Noen avtaler har for eksempel en høyere andel sikring i vinterhalvåret, når prisene normalt er høyere enn om sommeren. I tillegg kan det ulik tidshorisont på avtalene, og ulike strategier for hvordan prissikringskontraktene kjøpes inn.

 

Forvaltningsavtaler gir trygghet og forutsigbarhet

– På generelt grunnlag vil forvaltningsavtaler jevne ut strømprisen din over tid, sier Anniken Engeland. -I perioder med høye priser slik som nå, vil de kunne gi både store besparelser og økt trygghet for deg som kunde. Når strømprisene er veldig lave, slik som i 2020, kan forvaltningsavtalene være dyrere enn spotprisen. En strømpris på 20 øre kWh kan kanskje høres høy ut hvis spotprisen er 10 øre. Men det er fortsatt en veldig god strømpris, og langt under det som er vanlig å budsjettere med. Derfor er disse avtalene et trygt og godt valg for bedrifter.


Snakk med en rådgiver for mer informasjon 


Slik fungerer prissikring av strøm

Mange tenker at «strøm er strøm», og all strøm handles på samme sted. Så enkelt er det imidlertid ikke. I strømmarkedet finnes det to hovedmarkeder. Nordpool er en internasjonal markedsplass for kjøp og salg av strøm. Her kjøper vi det som er kjent som spotpris på daglig basis. Hver dag melder kraftleverandørene om sin produksjonskapasitet for neste dag, mens og strømselskapene melder sitt behov. Basert på dette bestemmes spotprisen for neste dag.


I tillegg finnes det et marked for kjøp av fremtidskontrakter på strøm, altså en avtalt pris på en fremtidig strømleveranse. Våre kraftforvaltere handler fremtidige leveranser på gunstige tidspunkt, og prøver på den måten å sikre deg en gunstigere strømpris både i form av forutsigbarhet og selve prisen. Det er denne prissikringen som er grunnlaget for forvaltningsavtaler.


Vestfoldkommuner sparte 80 mill med prissikret strømavtale fra Fjordkraft

 

Tre kjappe om forvaltningsavtaler

 

Hvorfor bør jeg velge en forvaltningsavtale?
Forvaltningsavtaler gir deg en mer forutsigbar strømhverdag og jevnere strømpriser. Dersom strømkostnadene har betydning for lønnsomheten til bedriften din, bør du vurdere en forvaltningsavtale.

 

Hvorfor bør jeg ikke velge en forvaltningsavtale?
Forvaltningsavtaler krever langsiktighet. Når kraftforvalterne handler inn fremtidige strømleveranser, gjør de dette på bakgrunn av hvor mange kunder som har de ulike avtalene, og hvilket strømforbruk de har. I de fleste forvaltningsavtaler tar det derfor litt tid før du ser den fulle verdien av avtalen, siden prissikringene gjøres fram i tid. Dersom du foretrekker å bytte avtale ofte og hele tiden jakte billigste pris, vil ikke forvaltningsavtaler passe for deg.

 

Mange hevder spotpris er billigst, vil ikke forvaltningsavtaler dyrere?
Spotpris er markedsprisen, og i perioder med lave priser vil spotprisavtaler ofte være billigst. Men spotprisen varierer mye både fra dag til dag og gjennom døgnet, og er gjerne høy i perioder hvor bedrifter bruker mest strøm. Selv om historiske data ikke garanterer for framtiden, har mange av våre forvaltningsavtaler vært billigere enn spotpris år over år.

 

Snakk med oss om en forvaltningsavtale til bedriften din