Miljøvennlig bedrift

Derfor bør dere eie ladeanlegget selv

Når boligselskapet skal bygge ladeanlegg for elbiler, bør dere velge en løsning der dere eier anlegget. Her forklarer vi hvorfor.

Publisert: 26. mai 2021

Mer enn halvparten av nye biler som selges i Norge er EL-biler, og nå kan beboerne kreve at boligselskapet legger til rette for elbil-lading. Så dersom dere ikke har et ladeanlegg, er dette noe dere mest sannsynlig må skaffe dere de nærmeste årene. Som styremedlem må du derfor sette deg inn i de ulike tilbudene og prismodellene som eksisterer i markedet.

Det tilbys i all hovedsak to ulike modeller; eie eller leie. Med en eieløsning tar boligselskapet investeringskostnaden for infrastrukturen, og eier anlegget selv. Brukeren kjøper og eier sin egen ladeboks. I en leieløsning er det leverandøren som tar investeringskostnaden og eier anlegget og ladeboksene.

 Eie eller leie tabell elbillading

 

Eieanlegg: Full kontroll og billigst over tid

Når dere eier anlegget selv, har dere full kontroll. Dere står fritt til å velge den strømleverandøren dere ønsker, og bestemmer selv hva ladingen skal koste for beboerne. Ved å sette opp ladebokser på gjesteparkering som er åpne for alle, kan dere også skape nye inntekter til boligselskapet.

For beboerne gir eieløsningen større fleksibilitet, ved at de kun betaler for reell lading. Med leieløsninger betaler du normalt et fast månedsbeløp basert på årlig ladebehov. Elbilforeningen er tydelig på at eieløsningen er et rimeligere alternativ. De har beregnet at i et livsløpsperspektiv er totalkostnaden med et leieanlegg gjerne 2-3 ganger høyere enn med et eieanlegg.

I boligselskap hvor folk bor over tid, vil derfor en eieløsning være fordelaktig for beboerne.

 

Les mer i denne artikkelen på elbil.no

 

Billigere allerede etter ca fem år

Eksempelet under viser estimerte månedskostnader for en Tesla 3 standard range, basert på lading tilsvarende 12000 km årlig kjørelengde. Ladekostnad ved eieløsning vil være ca 200 kr per mnd, + ca 20 000 for ladeboks.

For leieløsninger eksisterer det ulike betalingsløsninger. Hos noen aktører betaler du for eksempel en fast sum per måned som dekker både leie og strømkostnad, mens hos andre er dette splittet. Aktører med et fastbeløp tar gjerne en månedsleie på rundt 500 kr for tilsvarende kjørelengde.

For beboere som blir boende i fem år eller mer vil eieløsningen bli billigere i dette eksempelet. Skulle du flytte tidligere, kan parkering med ferdig installert og eid ladeboks være et verdiøkende element.

 

Diagram som viser kostnader med eie og leieløsning for elbillading 

 

Bli Ladesmart med Fjordkraft

Ladesmart er vårt tilbud til boligselskap som ønsker en moderne og rettferdig ladeløsning for sine beboere. Ladesmart er en skalerbar løsning, hvor boligselskapet eier infrastrukturen, mens den enkelte beboer kjøper og eier ladeboksen. Nye elbil-eiere kobler seg på når de er klare for det, og selve ladingen styrer brukeren gjennom en egen app.

Fjordkraft håndterer hele prosessen med etablering og drift av anlegget, inkludert komplett betalingsadministrasjon med rettferdig fordeling og fakturering direkte til beboer. 

Ønsker du å vite mer?

 

Les mer om Ladesmart                                           Kontakt oss