Energirådgivning

Energimerking av bygg

Energimerking er et miljøtiltak for å rette fokus mot energieffektivisering. Det er et krav at alle næringsbygg over 1000 kvm har gyldig energiattest.

Publisert: 30. juni 2020

Hva betyr energimerking?

Energimerket viser bygningens energistandard, og utføres både for boliger og yrkesbygg. Når energimerkingen er gjennomført får man en energiattest. Siden juli 2010 er det påbudt med energimerking av næringsbygg over 1000 kvm og for alle nybygg, boliger og hytter som skal selges eller leies ut. Det er eier som er ansvarlig for at dette blir gjort.

Energikarakter og oppvarmingskarakter

Energimerket består av ulike energiklasser, en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Disse er uavhengige av hverandre, med andre ord kan boligen eller bygningen ha en god oppvarmingskarakter og en dårlig energikarakter, og omvendt.

Energikarakteren viser om bygningen er energieffektiv og går fra A til G, der A er best. Denne karakteren er basert på beregnet levert energi til boligen, men beregnes uavhengig av hvordan bygningen blir brukt. En god energikarakter vil bety at det er enkelt å for eksempel holde stabil innetemperatur.

Oppvarmingskarakteren gir informasjon om oppvarmingssystemet alene, og er en fargeskala fra rød til grønn, der grønn er best. Om oppvarmingskarakteren er god eller dårlig fastsettes ut ifra om bygningen har behov for en stor andel olje, gass og elektrisitet til oppvarming, eller om den kan varmes opp ved bruk av for eksempel ved, solenergi eller varmepumpe. Oppvarmingskarakteren sier ingenting om hvor mye energi du trenger til å varme opp boligen.

 

Hvordan energimerke bygg?

Som privatperson kan man energimerke boligen selv, men bedrifter må få dette gjennomført av eksperter. Da gjennomføres en vurdering av bygningens energibehov og type energikilde som brukes.


For å ha kontroll på energiforbruket samt kunne utføre ytterligere tiltak anbefales det å få gjennomført en energikartlegging av bygningen. Dette kan avdekke potensielle løsninger for energieffektivisering, og legge føringen for at ditt bygg får en bedre energimerking.

 

Ta kontakt med en av våre rådgivere, så hjelper vi deg i prosessen med å energimerke bygg.