Energirådgivning

Elbillading i borettslag og sameier

Elbilens popularitet vokser stadig, og lademuligheter for elbil kan bidra til å øke verdien på en bolig. Men hva er reglene for elbillading i borettslag og sameie, og hvordan fordeler eventuelle kostnader for ladeanlegg og ladestasjoner seg?

Publisert: 01. juli 2021

Etablering av ladestasjon i borettslag og sameie 

Etter hvert som flere skaffer seg elbiler, blir det mer og mer nødvendig med ladestasjoner hjemme. Bor du i enebolig står du selv fritt til valg relatert til hjemmelading, men i borettslag og sameier er det ikke like enkelt – her finnes flere regler for å lade elbil på området.

 

De vanligste løsningene for lading av elbil i fellesgarasje eller på et felles område er at det monteres en ladestasjon på hver enkelt sin faste plass, eller at det etableres et felles ladeanlegg. I de fleste tilfeller finnes det gode teknologiske løsninger for å etablere ladeløsninger for borettslag og sameier, så det er verdt å undersøke mulighetene da ladepunkter for elbiler også er med å øke verdien på en bolig.

 

Lov om lading av elbil i borettslag og sameier

Fra 1. januar 2021 trådte nye regler om elbillading i borettslag og sameier i kraft. Disse stadfester at beboere i borettslag og sameier som har rett til å parkere på eiendommen også har laderett. 

 

For installasjon av etablert ladepunkt i borettslag eller sameie, selv om det gjelder etablering av ladepunkt på en fast plass, er det imidlertid nødvendig med samtykke fra styret. Styret kan bare nekte for å innfri laderetten dersom det foreligger en saklig grunn, som for eksempel kostnader. Dette må i så fall dokumenteres.

 

Hva er prisen for elbillader i borettslag?

Ved installasjon av lader til elbil i borettslag, vil det medfølge flere kostnader. Spørsmålet som da dukker opp er hvem som skal betale de ulike utgiftene.

 

Kostnad for oppgradering av strømnettet

I noen tilfeller kan det være nødvendig med en oppgradering av det elektriske anlegget for å få nok strøm til en ladeløsning i borettslag. Dette er noe som vil være til nytte for alle beboere, uavhengig om man har bil eller ikke, og det vil derfor være en fellesutgift.Kostnad for å legge frem strøm til parkeringsplass

Kostnader for å legge frem strøm til hver enkelt parkeringsplass, regnes vanligvis som en fellesutgift.

 

Kostnad for ladestasjon og montering av elbillader

Kostnader for ladestasjon til elbil og montering av denne på egen parkeringsplass vil være boligeiers ansvar. Velger borettslaget derimot å ha et felles ladeanlegg, vil både laderen og monteringen av anlegget bli en felleskostnad.

 

Strømkostnad ved lading av elbil i borettslag

Kostnadene for strømmen som den enkelte beboer bruker, må de betale selv. Dette kan for eksempel ordnes ved at det betales en fast månedlig sum som dekker denne utgiften, eller at det monteres målere på hver enkelt plass.

 

Ettersom elbiler er mer energieffektive enn fossilbiler, og en trygg elektrisk infrastruktur er viktig for å unngå brannfare, oppfordres det til å etablere gode ladeinfrastrukturer. Flere kommuner har derfor støtteordning for elbil i borettslag, hvor borettslag og sameier kan søke tilskudd til en slik infrastruktur.

 

Borettslagets og sameiets vedtekter må endres etter at man har kommet frem til løsninger for elbillading på området. Her skal det fremkomme hvordan ladeplassene fordeles, samt hvilke kostnader som påløper og hvem som er ansvarlig for disse.

 

God løsning for ladeanlegg fra Fjordkraft 

Hos oss får du en skalerbar ladeløsning beregnet for små og store boligselskap som ønsker å eie ladeanlegget selv. Her vil boligselskapet eie selve infrastrukturen, mens den enkelte beboer kjøper og eier ladeboksen. Kun de som har behov betaler for ladeboks og lading, og alle trenger heller ikke bestille på en gang – men heller vente til de går til anskaffelse av egen elbil.

 

Bli kontaktet for en gratis og uforpliktende befaring av ditt borettslag eller sameie!