Energirådgivning

Ladesmart – Et enkelt valg for Innlandets største ladeanlegg

– Vi la ut et anbud for å kunne velge en framtidig ladeløsning. Fjordkraft med Ladesmart var klart beste alternativ, forteller Bjørn Erik Hjorth.

Publisert: 16. september 2021

De seks boligselskapene i Bryggeriet 1-6 på Hamar deler felles garasjeanlegg. Med 160 p-plasser tilrettelagt for elbillading, representerer de et av de største elbil-ladeanleggene på Innlandet.

 

Et enkelt valg

Når seks ulike styrer skal gå gjennom tilbudene og bli enig om en felles løsning for elbillading, skulle man tro at det kunne bli vanskelig å bli enige. Det var ikke tilfellet, ifølge Bjørn Erik Hjorth. Han er styreleder for Sameiet Bryggeriet II og Bryggeriet 1 - 2 - 3 Drift SA, og har ledet arbeidet med å etablere anlegget i Bryggeriet 1-6.

- Vi gikk i forhandlinger med Fjordkraft, og fikk en så gunstig avtale at alle styrene i våre seks boligselskaper var samstemte i valg av Ladesmart som ladetjeneste. For oss var det viktig at begge parter hadde en kreativ tilnærming og evnet å tenke nytt for å møte morgendagens utfordringer. Nøkkelen her er samarbeid. Jeg mener Fjordkraft og samarbeidspartner Edvardsen Elektro er svært profesjonelle, framtidsrettet, og åpne for å se morgendagens muligheter. Derfor har vi valgt Fjordkrafts Ladesmart sammen med Edvardsen Elektro som leverandør.

 

Ladeløsning til ditt boligselskap? Les mer her

 

Bjørn Erik anbefaler Ladesmart fra Fjordkraft 

 

Ladesmart til både nye og etablerte ladeanlegg

Ladesmart er Fjordkraft sin satsing på elbillading til boligselskaper. Vi leverer både installasjon av nye ladeanlegg, og vårt administrasjonssystem, Smart kontroll, som kan kobles på både nye og eksisterende anlegg.

-Med Ladesmart har vi fått et system som sparer tid og reduserer arbeidsmengden for oss i styret. Nå fordeles kostnadene automatisk, og hver beboer faktureres direkte, forteller Bjørn Erik Hjorth, som også ser en annen fordel med den valgte løsningen. -De fleste med styreerfaring fra boligselskaper vet at samtalen med naboer fort peiles inn på «styresaker». Når Ladesmart håndterer kostnadsfordelingen slipper vi spørsmål rundt dette, og kan heller ha hyggelige hverdagssamtaler med naboene våre.

 

Bryggeriet BRL

 

Bjørn Erik anbefaler Ladesmart og Fjordkraft til andre boligselskap

Tilbudsdokumentet fra Fjordkraft overbeviste alle styrene i Bryggeriet. Men har installasjonsprosessen og oppfølgingen stått i stil?

-Prosessen med å få denne ladeløsningen på plass har blitt gjennomført på en fin måte. Jeg kan trygt anbefale Fjordkraft og Ladesmart til andre borettslag og sameier.

 

- Jeg får flere ganger i måneden oppringing fra andre borettslag, og deler gjerne min erfaring. Og på bakgrunn av erfaringene jeg har fått, anbefaler jeg Ladesmart og Fjordkraft, sier Bjørn Erik Hjorth.