En god strømavtale gjennom GOBB

Spot med forvaltning GOBB kombinerer prissikring og spotpris. Målet er å unngå de høyeste pristoppene. Våre forvaltere kjenner markedet og jobber for å oppnå gode sikringspriser for deg. Det vil si innkjøp av strøm til en bestemt pris frem i tid. Slike strømavtaler er svært vanlig for bedrifter og det offentlige.

Avtalen kan sammenlignes med å spare i fond fordi det er mulig å oppnå avkastning. Noen måneder kan prisen bli høyere enn spotprisen. Historisk sett har avtalen gitt gode resultater.

Avtalen følger spotprisen i markedet time for time. Spotprisen er lik for alle strømleverandører i Norge. I tillegg betaler du et månedlig fastbeløp og påslag per kWh. 

Lykkes vi, lykkes du. Selv om forvalterne jobber for å oppnå gode sikringspriser, kan prisen bli høyere enn spotprisen i enkelte måneder. Men aldri mer enn 12,5 øre/kwh (inkl. mva.) over spotprisen. Påslaget kommer i tillegg. Resultatet får du en gang i måneden, og du ser hvordan det har gått på strømregningen din.

Prisinformasjon

  • Påslag strøm: 3,79 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp: 19 kr/mnd
  • Oppsigelsestid: 3 mnd (eventuelt 500 kr i bruddgebyr)

Dersom våre forvaltere oppnår en bedre pris enn spotprisen forrige måned, får du 80 % av gevinsten. De resterende 20 % dekker våre forvaltningskostnader.

I påslaget er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.

Par se på telefon og smiler