Hva er spørsmål 3?

Jo nå skal du høre

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei