Hjemmelading med godkjent ladeboks, i tråd med anbefalingen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Hjemmelading med godkjent ladeboks, i tråd med anbefalingen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Trosser laderåd

Fjordkraft har undersøkt norske elbilisters ladevaner. 11 prosent trosser DSB-rådet om å innstallere en godkjent ladeboks og lader regelmessig i en vanlig stikkontakt.

Fullstendige resultater fra undersøkelsen er vedlagt, inkludert bakgrunnstall brutt ned på demografi med mer.

På oppdrag fra Fjordkraft har Respons Analyse kartlagt norske elbilisters ladevaner i en landsomfattende spørreundersøkelse:

3 av 10 oppgir at de kjører elbil. Befolkningsgrupper med signifikant høyere andel elbil-kjørere er de med inntekt over 800 000 kroner, rogalendinger og aldersgruppen 35–54 år.

11 prosent plugger regelmessig elbilen i en vanlig stikkontakt hjemme. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler at elbilen lades i en godkjent ladeboks. Undersøkelsen viser store regionale forskjeller. I Nordland oppgir 4 av 10 at de vanligvis lader i en vanlig stikkontakt hjemme.

3 av 10 lader elbilen daglig. Andelen er som lader daglig er høyere i grisgrendte strøk.

– Det vil si at 7 av 10 som kjører elbil kan ha nytte av å planlegge ladingen ved hjelp av en spotprisprognose, som anslår hva som vil bli de rimeligste periodene flere dager frem i tid, sier Fjordkraft-sjef Magnar Øyhovden.

34 prosent oppgir at de benytter seg av smartlading. Det vil si at elbilen lades i de timene med lavest strømpris innen et forhåndsdefinert tidsrom.

Smartladingen tar utgangspunkt i den kjente strømprisen for inneværende og kommende døgn.

– Med mindre du må lade hvert døgn vil en kombinasjon av spotprisprognose og smartlading kunne redusere ladekostnadene betraktelig, sier Magnar Øyhovden.

Analyseselskapet Volue, som leverer spotprisprognosen, anslår at bruk av spotprisprognosen alene kan spare en typisk elbilist for 1000 kroner i ladekostnader årlig.

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse. Detaljert informasjon om undersøkelsen er tilgjengelig som vedlegg under dokumenter.

05.04.2024 - 13:25
Kontakter
Kommunikasjonssjef
Jon Vaag Eikeland
jon.eikeland@fjordkraft.no
+47 452 43 496

Bilder

Smartlading i Fjordkraft-appen.
Smartlading i Fjordkraft-appen.
Last ned bilde
Magnar Øyhovden er administrerende direktør i Fjordkraft.
Magnar Øyhovden er administrerende direktør i Fjordkraft.
Last ned bilde
Tesla lades fra godkjent ladeboks.
Tesla lades fra godkjent ladeboks.
Last ned bilde
Tesla lades fra godkjent ladeboks.
Tesla lades fra godkjent ladeboks.
Last ned bilde