To av tre trekker ut kontakten i ferien

Trekker du ut kontakten til telefonen og fjernsynet når du drar på ferie? I så fall er du i godt selskap.

En landsdekkende undersøkelse InFact har gjennomført for strømleverandøren Fjordkraft avslører at hele 64 prosent av befolkningen trekker ut kontakten til telefonen og fjernsynet når de drar på ferie.

 

Undersøkelsen avdekker markante forskjeller mellom aldersgruppene, og noe overraskende er det dem over 65 som slurver mest med å trekke ut kontakten. Her er andelen 57 prosent, mens den er hele 70 prosent i gruppen mellom 30 og 44 år.

 

- Vi anbefaler alle å trekke ut kontaktene til alt annet enn kjøleskap, fryseboks og eventuelle alarmer når man drar på sommerferie, sier kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland i Fjordkraft i en kommentar.

 

Hun forteller at sommeren er årstiden med flest lynnedslag, og at juli måned topper statistikkene.

 

- Normalt registreres det om lag 130.000 lynnedslag i Norge hvert år, og cirka 45.000 av disse skjer i juli. Det tilsvarer om lag 1.500 lynnedslag hver eneste dag, og selv om sannsynligheten er liten for at et av disse skal treffe huset ditt, vet vi at det skjer slike ulykker hvert eneste år. Overspenninger i det elektriske anlegget kan ødelegge elektronikk og elektriske apparater, og den enkleste måten å unngå dette er altså å trekke ut støpselet, sier hun.

 

Det er spesielt hus hvor strømmen kommer via kabler strukket i luften som er utsatt for overspenning. Når kabelen kommer via bakken er risikoen lavere. Dermed er det utenfor tettbygde strøk og i villastrøk faren for overspenning er størst, mens den er mindre i leiligheter og typiske byområder.

 

 

 

Spørsmål: Trekker du ut kontakten til telefon, tv og lignende når du drar på ferie?

Utfører: InFact Norge AS
Populasjon: Norge, innbyggere +18 år
Antall intervjuer: 1 006

Vekting: Kjønn, alder, bosted
Feilmargin: Maksimalt +/- 3,0 % gjelder totalutvalget
Metode: InFact automatiske telefonintervjuer

 

 

Tallene fra undersøkelsen:

 

 

 

 

Alder

Total

18-29 år

30-44 år

45-64 år

+65 år

 

Ja

68.7%

70.3%

62.5%

57.4%

64.4%

Nei

23.1%

26.4%

33.8%

34.1%

30.3%

Vet ikke

8.2%

3.3%

3.7%

8.5%

5.4%

Total

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

 

17.07.2016 - 07:00
Kontakter
Direktør HR og kommunikasjon
Jeanne Tjomsland
jeanne.tjomsland@fjordkraft.no
+47 957 61 644

Bilder