Statkraft og Fjordkraft forbereder fastpris til næringslivet fra nyttår

Statkraft forbereder tilbud om fastpriskontrakter til strømleverandøren Fjordkraft. Basert på slike kontrakter, er Fjordkraft innstilt på å starte salg av fastprisavtaler til sluttbrukere i bedriftsmarkedet fra begynnelsen av desember, med levering fra 1. januar 2023. Fastprisavtaler til bedrifter vil løpende tilbys til markedsmessige vilkår.

Den russiske invasjonen av Ukraina og de lave russiske gassleveransene til Europa har medført svært høye kraftpriser i hele Europa, inkludert Norge. Som en konsekvens av dette har norske bedrifter hatt historisk høye og varierende strømpriser.  Ved å tilby slike avtaler kan Fjordkraft og Statkraft bidra til å gi større forutsigbarhet for bedriftene.

Statkraft og Fjordkraft bygger på et eksisterende samarbeid for nå å kunne tilby fastprisavtaler til flere bedrifter. Statkraft vil også arbeide for å tilby fastprisavtaler til næringslivet gjennom andre strømleverandører.

Regjeringen bekreftet i statsbudsjettet et kontraktsunntak i grunnrenteskatten for fastprisavtaler, men viktige elementer har trengt avklaring. Dagens avklaringer fra regjeringen om maksimalt påslag er positive og gjør det mulig for strømleverandører å tilby slike avtaler, som forutsettes også å reflekteres i lov og forskrift.

Detaljene i reguleringen av fastprisavtalene er foreløpig ikke gjort kjent for bransjen. For å kunne inngå kontrakter med leverandører i løpet av desember, med oppstart fra 1. januar 2023, må bransjen ha kjennskap til det endelige rammeverket. Statkraft og Fjordkraft forventer at det blir kjent og gjøres så enkelt som mulig.

- Vi gjør nå alt vi kan for å kunne tilby fastprisavtaler til næringslivet via ulike strømleverandører. Vi forventer at det vil være en vesentlig interesse for dette i markedet, sier konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen.

- Alle våre sluttbrukerselskaper tilbyr i dag attraktive avtaler til næringslivet og vi er svært glade for at vi nå kan komplettere våre tilbud med langsiktige fastprisavtaler, i første omgang via Fjordkraft, sier konsernsjef i Elmera Group ASA, Rolf Barmen.

Om Fjordkraft/Elmera Group

Elmera Group ASA er morselskap i et konsern bestående av selskaper som selger rådgiving, tjenester, programvare til energiselskaper, mobiltjenester, betalingstjenester, strømavtaler og produkter for lavutslippssamfunnet. Kundene er sluttbrukere av strøm i privat- og bedriftsmarkedet, engrosmarkedet og energiselskaper i Norge, Sverige og Finland samt privatkunder innenfor mobilsegmentet. Datterselskapet Fjordkraft AS er Norges største strømleverandør og Norges største service-provider innenfor mobiltelefoni.

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4800 ansatte i 20 land.

 

10.11.2022 - 16:23
Kontakter
Konserndirektør Bedriftsmarked
Roger Finnanger
Roger.Finnanger@fjordkraft.no
+47 918 59 632
Pressekontakt i Statkraft
Lars Magnus Günther
lars.gunther@statkraft.com
+47 912 41 636

Bilder