Fjordkraft legger frem resultatene fra første kvartal onsdag 12.05.21.
Fjordkraft legger frem resultatene fra første kvartal onsdag 12.05.21.

Resultater Q1 2021 for Fjordkraft Holding ASA

Høye strømpriser ga redusert resultat.

Fjordkraft Holding ASA (Fjordkraft): Netto driftsinntekter i 1. kvartal økte med 6 prosent til 510 MNOK, opp fra 481 MNOK i 2020. Justert driftsresultat utgjorde 215 (238) MNOK i 1. kvartal 2021. Nedgangen er på 9 prosent fra samme periode foregående år.

Økningen i driftsinntektene sammenliknet med fjoråret skyldes selskapets vekst som følge av oppkjøp.

– Justert driftsresultat viser nedgang i forhold til 1. kvartal i fjor. Q1 i 2020 hadde særdeles gode resultater og dette påvirker sammenlikningen. Årets første kvartal har vært preget av et engrosmarked med høye strømpriser, høy prisvolatilitet og prisforskjeller mellom elspotområdene. Når prisene øker så betydelig over en kort tidsperiode vil konsernets marginer være utfordret, sier CEO, Rolf Barmen, i Fjordkraft Holding ASA.

Kundeutvikling for 1.kvartal 2021 – offentliggjort av selskapet 16. april

Tallene ble offentliggjort 16. april og er samlet for alle selskap og merkevarer i Fjordkraft-konsernet.

Tallene viste nedgang i kvartalet for de 4 merkevarene i konsernet med totalt 17.251 strømleveranser i Consumer og Business-segmentet.

Utvidet Allianse-segmentet økte med 2.908 strømleveranser og strømleveranser i Norden-segmentet falt med 3.466 i kvartalet. Antallet mobilkunder økte med 2.280 i 1. kvartal til totalt 134.675 for konsernet.

I kundetallene som ble lagt frem 16. april har konsernet en negativ engangseffekt på ca. 10.900 strømleveranser knyttet til Innlandskraft-transaksjonen, primært grunnet stans i salgsaktiviteter og terminering av Eidsiva-merkevaren.

Om kundeutviklingen i 1.kvartal, sier CEO Rolf Barmen: – Den negative engangseffekten var ventet, men effekten ble større enn forventet. Videre har nedstengningen av fysiske salgskanaler som følge av Covid-19 påvirket veksten negativt. Medieoppmerksomhet som følge av dialogen med Forbrukertilsynet har også hatt en påvirkning. Disse sakene er avklart og avsluttet.

Fjordkraft Holding ASA (ticker: Fkrft) presenterer resultater kl 08 på webcast.

Presentasjonen holdes av konsernsjef Rolf Barmen og acting CFO Ole Johan Langenes.

For fullstendig børsmelding og resultatpresentasjon https://live.euronext.com/nb «FKRFT» eller https://investor.fjordkraft.no/reports-and-presentations/ 

 

 

 

12.05.2021 - 07:00
Kontakter
Kommunikasjonsdirektør
Jeanne K. Tjomsland
jeanne.tjomsland@fjordkraft.no
+47 957 61 644

Bilder

Fjordkraft legger frem resultatene fra første kvartal onsdag 12.05.21.
Fjordkraft legger frem resultatene fra første kvartal onsdag 12.05.21.
Last ned bilde