Midt-Norge på vedtoppen

Dersom du fyrer med ved er det tre ganger så stor sjanse for at du bor i Midt-Norge som at du bor i Oslo.

72 prosent av oss har ovn eller peis i hjemmet vårt, og blant disse er det mer enn halvparten som bruker ildstedet til oppvarming. Mens 53 prosent svarer at de bruker ovnen eller peisen til å fyre med, svarer 29 prosent at de først og fremst bruker den til hygge. 14 prosent av dem som ovn eller peis bruker den ikke.

Det er imidlertid store geografiske forskjeller når det gjelder hvor mange som faktisk har ildsted i hjemmet, og like store forskjeller når det gjelder hvordan vi bruker dette ildstedet.

En landsdekkende undersøkelse InFact har gjort for strømleverandøren Fjordkraft viser at det er i Nord-Norge og Midt-Norge at flest har ildsted, og at det er i Midt-Norge disse brukes hyppigst. Her har 80 prosent av boligene ildsted, og hele 65 prosent av disse brukes først og fremst til oppvarming.

Det betyr at mer enn 50 prosent av befolkningen i landsdelen er hyppige vedfyrere.

Motsatsen til dette er Oslo, hvor det kun er 56 prosent av boligene som har ildsted, og hvor det kun er i 31 prosent av disse det regelmessig blir fyrt med ved. 40 prosent av dem i Oslo som har ildsted bruker det først og fremst til hygge, mens 22 prosent ikke bruker det i det hele tatt.

 

1,2 millioner tonn ved

Kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland i Fjordkraft er glad for at vedfyringen først og fremst skjer utenfor de store byene.

- Elektrisitet er den desidert største energikilden i Norge, mens vedfyringen her i landet i følge SSB utgjorde 17 prosent av den tilførte energien i 2013. Av disse 17 prosentene gikk mer enn en tredjedel av energiinnholdet tapt til omgivelsene, så dette er en lite effektiv varmekilde. Samtidig stammer om lag halvparten av det norske svevestøvutslippet fra vedfyring, så miljøaspektet er også et problem når det gjelder denne måten å holde varmen på, sier hun.

Ifølge SSB ble det brent 1,2 millioner tonn ved i Norge i 2013 – som er det siste året det eksisterer pålitelige oversikter over. Av dette ble én million tonn brent i boliger, det resterende i fritidsboliger.

 

Lurt å variere på varmen

Samtidig som Tjomsland er kritisk til vedfyring, mener Fjordkraft-direktøren at de som fyrer med strøm kan bli flinkere til å regulere varmen.

- Siden den elektriske ovnen ikke trenger energipåfyll på samme måten som et ildsted gjør det, blir det gjerne til at den blir stående og pumpe varme hele dagen. Det unødvendige energiforbruket her er nok minst like stort som energien som går tapt til omgivelsene når vi fyrer med ved. Det er helt unødvendig å holde det varmt i hele huset 24 timer i døgnet, og vi anbefaler alle å bli flinkere til å senke temperaturen de timene vi sover eller er på jobb. Her kan det ligge både store besparelser og en positiv miljøgevinst, sier hun.

12.01.2017 - 12:00
Kontakter
Direktør HR og kommunikasjon
Jeanne Tjomsland
jeanne.tjomsland@fjordkraft.no
+47 957 61 644

Bilder