Langsiktige fastprisavtaler til næringslivet er klare

Statkraft stiller fra i dag av priser på fastpriskontrakter på strøm for videresalg til næringslivet. Salget vil i første omgang skje via sluttbrukerselskapene Fjordkraft og Fortum.

- Etter hvert tar vi sikte på å inngå avtale med flere kraftleverandører. Med dette har næringslivet nå en ny mulighet til å sikre seg forutsigbare priser på avtalt volum fra og med 1. januar 2023 dersom de ønsker det, sier Einar Hoffart, direktør nordiske kraftavtaler i Statkraft.

220 interessenter

- Som strømleverandør er vår rolle å videreformidle de langsiktige fastprisene som skal settes av Statkraft. Inkludert i prisene på disse avtalene er strømleverandørenes påslag på 2,5 øre/kWh. Vi har i dag fått prisene på avtalene vi skal videreformidle fra Statkraft, og kommer hver mandag til å motta nye priser. Ca. 220 kunder har meldt sin interesse på forhånd og får tilsendt informasjon om dette i dag, sier Roger Finnanger, konserndirektør for bedriftsmarked i Elmera Group, som omfatter strømleverandøren Fjordkraft.

- Vi anbefaler normalt ikke å prissikre alt av forventet forbruk med mindre det er helt spesielle forhold hos kunden som tilsier dette. Vi tilbyr fastpris på inntil 70 prosent av bedriftens estimerte årsforbruk på oppstartstidspunktet. Resten av forbruket beregnes ut fra spotpris, sier Finnanger.

Begrenset volum tilgjengelig

- Det finnes også gode alternativer til fastpris for næringslivet. Som hovedprinsipp anbefaler vi alltid strategier som tar ned risikoen for store svingninger, og det oppnås best ved en risikonøytral posisjon som bygges opp med flere handler over tid. Dette reduserer sjansen for å bomme på innkjøpstidspunkt. Og vi anbefaler generelt ikke bedrifter å sikre strøminnkjøpet lengre enn man har avtalefestede betingelser mot egne kunder, utdyper han.

Det er et begrenset volum som er tilgjengelig. Prisene nedenfor er gyldige for bestilling innen 8.12.22 kl. 15.30 (spesielt nå pga. at dette er første gang). Det vil bli formidlet nye priser til Fjordkraft hver mandag, normalt med vedståelsestid til torsdag, med mindre markedsforholdene tilsier kortere vedståelsestid.

Tabellene under viser priser på kontrakter både for profilert uttak, det vil si høyere forbruk om vinteren enn om sommeren, og for flatt forbruk gjennom hele året. Flat forbruksprofil er lavere priset. Prisene er inkludert påslag til strømleverandør på 2,5 øre/kWh. Prisene er eks. mva.

Flat uttaksprofil

Fastpris oppstart 01.01.23

 

Varighet 3 år

Varighet 5 år

Varighet 7 år

NO1

154,01

107,54

83,96

NO2

157,22

111,96

88,12

NO3

50,25

44,53

44,03

NO4

42,95

36,7

36,66

NO5

155,79

111,45

88,39

Flat uttaksprofil

Fastpris oppstart 01.07.23

 

Varighet 3 år

Varighet 5 år

Varighet 7 år

NO1

-

96,17

79,32

NO2

-

100,26

82,92

NO3

-

43,2

43,54

NO4

-

38,19

39,03

NO5

-

99,87

83,3

Profilert uttaksprofil

Fastpris oppstart 01.01.23

 

Varighet 3 år

Varighet 5 år

Varighet 7 år

NO1

166,48

116,72

91,63

NO2

168,8

119,49

93,6

NO3

54,14

48,28

47,86

NO4

46,52

40,03

40,15

NO5

167,6

119,1

93,88

Profilert uttaksprofil

Fastpris oppstart 01.07.23

 

Varighet 3 år

Varighet 5 år

Varighet 7 år

NO1

-

104,33

86,63

NO2

-

106,68

87,97

NO3

-

46,87

47,38

NO4

-

42,03

43,12

NO5

-

106,44

88,35

Se Statkrafts pressemelding om saken her.

07.12.2022 - 16:33
Kontakter
Konserndirektør Bedriftsmarked
Roger Finnanger
roger.finnanger@elmeragroup.no
+47 918 59 632

Bilder