Fjordkraft Holding ASA presenterer resultatene torsdag 14. mai kl. 08.00.
Fjordkraft Holding ASA presenterer resultatene torsdag 14. mai kl. 08.00.

Godt Fjordkraft-kvartal

Fjordkraft Holding ASA (Fjordkraft) fikk et justert driftsresultat på 238 (182) MNOK i 1. kvartal 2020. Det er en økning på 31 prosent fra samme periode foregående år. Netto driftsinntekter i 1. kvartal steg med 27 prosent til 481 MNOK, opp fra 378 MNOK i 2019.

Resultat før skatt per 1. kvartal 2020 var 236 MNOK, opp fra 173 MNOK foregående år.

– Hele næringslivet befinner seg i en uvanlig situasjon som følge av Covid-19, men strømforbruket synes relativt lite påvirket og lønnsomheten i kvartalet har vært meget god, sier CEO, Rolf Barmen, i Fjordkraft Holding ASA.

Rolf Barmen kommenterer: – Årsaken til at solgt volum i kilowattimer er redusert med 6 prosent sammenliknet med i fjor er først og fremst høyere utetemperatur enn i 2019, deretter noe endret kundesammensetning i bedriftsmarkedet og Covid-19-effekt for enkelte bransjer.

God magasinfylling, store snøressurser i fjellet og mye vindkraftproduksjon i kombinasjon med lav oljepris har gitt historisk lave kraftpriser for årstiden. Så langt har næringslivets betalingsevne vært meget god, men selskapet forventer å merke noe effekt i bedriftsmarkedet utover i året av at betalingsevnen kan påvirkes av Covid-19.

– Den sterke veksten i antallet mobilkunder fortsetter og vi har vokst med over 10.000 mobilkunder i løpet av 1. kvartal i år, forteller Rolf Barmen.

Fjordkraft passerte ved utgangen av 1. kvartal 110.000 mobilkunder i privatmarkedet og er med det den største tjenestetilbyderen av mobiltelefoni i det norske markedet uten eget nett.

Om Fjordkraft Holding ASA
Fjordkraft er Norges ledende merkenavn for strømsalg i privatmarkedet og den nest største aktøren i bedriftsmarkedet. Selskapet leverer strøm til omlag 1,4 millioner mennesker gjennom nærmere 622.000 målepunkter i privathjem, bedrifter og offentlig sektor i hele Norge. TrøndelagKraft AS er et datterselskap i Fjordkraft-konsernet.

Rapportering
Fjordkraft Holding ASA presenterer resultatene i audiocast torsdag 14. mai kl. 08.00.

Presentasjonen holdes på engelsk: https://channel.royalcast.com/webcast/hegnarmedia/20200514_7/

For fullstendig børsmelding, delårsrapport og resultatpresentasjon se OSE ticker «FKRAFT» og https://investor.fjordkraft.no

Presentasjonen holdes av konsernsjef Rolf Barmen og acting CFO Ole Johan Langenes.

14.05.2020 - 07:00
Kontakter
Kommunikasjonsdirektør
Jeanne K. Tjomsland
jeanne.tjomsland@fjordkraft.no
+47 957 61 644

Bilder

Konsernsjef Rolf Barmen. Foto: Hanne Solheim.
Konsernsjef Rolf Barmen. Foto: Hanne Solheim.
Last ned bilde
Fjordkraft Holding ASA presenterer resultatene torsdag 14. mai kl. 08.00.
Fjordkraft Holding ASA presenterer resultatene torsdag 14. mai kl. 08.00.
Last ned bilde