Gamle elbilbatterier får nytt liv i næringsbygg

Fjordkraft og ECO STOR skal tilby miljøvennlige energilagringssystmer til industri og næringsbygg.

Fjordkraft og ECO STOR har gått sammen om et pilotprosjekt som skal tilby en mer miljøvennlig energiløsning til bedriftskunder. Prosjektet skal vise hvordan industri og næringsbygg kan redusere effekttopper og avlaste kraftnettet, øke bruken av fornybar kraft fra solceller og redusere kundenes energikostnader.

– Det er mye snakk om det grønne skiftet, men vi vet at det trengs insentiver til å trekke mennesker over dørstokken. Alt som er nytt kan føles risikabelt å ta del i, men vi har til sammen flere tiår med erfaring, og vi er sikre på at vi har funnet en nødvendig ressurs i det grønne skiftet, sier Helge Kolstad, teknisk direktør hos ECO STOR.

Hjelper strømnettet og kutter kostnader

Sammen med Fjordkraft skal ECO STOR nå demonstrere frekvensstøttetjenester. Dette er tjenester som er helt nødvendige for å kunne oppnå en sikker og stabil drift av kraftnettet. Målet med batterisystemene er å levere kraft til nettet når det i en kort periode er underskudd på kraft eller frekvensfall i nettet.

Batterisystemene gir også lavere nettleie for bedriften, samt muligheten til å kjøpe energi når kraften er billig, og selge eller bruke når den er dyr. På den måten utjevnes prisforskjellene gjennom døgnet. Systemene gir også mulighet til å lade opp batteriene med egenprodusert energi, som fra eget solcelleanlegg.  

– Vi har ikke alle svarene på hvordan morgendagens energisystemer kommer til å se ut, men vi har stor tro på at batterier, energilagring og -administrasjon kommer til å bli helt essensielt, sier Magnus Bakken, produktleder for klimasmarte tjenester i Fjordkraft.

Gjenbruk gir miljøgevinst

Fjordkraft og ECO STOR håper miljøaspektet ved å gjenbruke batterier vil appellere til mange bedriftseiere:

– Batterisystemene er satt sammen av brukte elbilbatterier. Ettersom batteriene er i sin andre livssyklus, er karbonfotavtrykket begrenset til transport og avhending av batteriet. Klimautslippet ved gjenbruk er dermed tilnærmet lik null, sier Kolstad.

Dobler garantien

Systemet er spesielt gunstig for industribedrifter som har et høyt og variabelt strømforbruk. Som et ekstra insentiv vil alle som er med i pilotprosjektet få dobbel garantitid på ti år og markedets beste pris på batterier.

– Vi forventer at alle som er med i pilotprosjektet har nedbetalt batteriene etter 5–7 år og reduserer kostandene fra dag én. Deltagerne i prosjektet får også alle oppgraderinger i systemets levetid gratis, sier business development manager i ECO STOR, Leif Rønning.

– Vi ønsker i første omgang bedrifter med et årlig strømforbruk over 1 GWh, som er genuint interessert og engasjert i å optimalisere energiløsninger for fremtiden, sier Bakken.

ECO STOR og Fjordkraft ser frem til å samarbeide tett med deltakerne for å evaluere systemets ytelse og forbedre løsningen i tiden som kommer. Bedrifter kan melde interesse på: https://www.fjordkraft.no/bedrift/energisparing/batteri-og-lagring/


Kontaktpersoner:

Leif E. Rønning | +47 45 80 21 52 | lr@eco-stor.no
Sales- and Business Development Manager | ECO STOR

Magnus Bakken | +47 99 79 91 20 | magnus.bakken@fjordkraft.no
Produktleder klimasmarte tjenester | Fjordkraft

12.10.2023 - 13:37

Bilder

Fjordkraft-logo
Fjordkraft-logo
Last ned bilde
Illustrasjon ECO STOR
Illustrasjon ECO STOR
Last ned bilde
Helge Kolstad i ECO STOR
Helge Kolstad i ECO STOR
Last ned bilde
Leif E. Rønning i ECO STOR
Leif E. Rønning i ECO STOR
Last ned bilde