Fjordkraft er den strømleverandøren som leverer strøm til flest norske kommuner.
Fjordkraft er den strømleverandøren som leverer strøm til flest norske kommuner.

Fjordkraft skal levere strøm til kommunene Karmøy og Tysvær

Fjordkraft vant anbudsrunden om å levere strøm til kommunene Karmøy og Tysvær, Karmsund Havn IKS, Karmøy Kirkelig Fellesråd, Tysvær Kirkelig Fellesråd og Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd. Omfanget av avtalen er 65 millioner kilowattimer i året og tilsvarer forbruket til cirka 3700 gjennomsnittshusholdninger i året.

Kommunene Karmøy og Tysvær, Karmøy Kirkelig Fellesråd, Tysvær Kirkelig Fellesråd og Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd gjennomfører felles anbudsrunder for strøm og en rekke andre tjenester.

– Fjordkraft ble valgt ut fra en kombinasjon av pris, kompetanse og handelsstrategi, sier innkjøpssjef Kristian Wikre i Karmøy kommune.

Fjordkraft overtar som leverandør fra 1. oktober og avtalens varighet er på 2 år med opsjon på ytterligere 2 pluss 2 år, totalt sett inntil 6 år. Fem selskaper deltok i anbudskonkurransen.

– Dette er stor avtale og en helt ny kunde for oss. Vi er den leverandøren som leverer strøm til flest norske kommuner og takker for tilliten og ser frem til å levere, sier Jeanne Tjomsland, kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft.

Fakta om Fjordkraft
Fjordkraft kjøper inn og leverer strøm til mer enn 1,4 millioner mennesker gjennom mer enn 607.000 målepunkter i privathjem, bedrifter og offentlig sektor i hele Norge. Strømleverandøren tilbyr energiledelse, energirapportering og porteføljeforvaltning på strømbørsen. Siden april 2017 er selskapet også en leverandør av mobiltelefoni. Fjordkraft har kontorer i Bergen, Stavanger, Sandefjord, Trondheim, Oslo og på Sortland.

Kontaktinformasjon:

Fjordkraft: Kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland jeanne.tjomsland@fjordkraft.no tlf. 957 61 644

Karmøy kommune: Innkjøpssjef Kristian Wikre krwi@karmoy.kommune.no tlf. 52 85 74 15

25.09.2019 - 07:05
Kontakter
Kommunikasjonsdirektør
Jeanne Tjomsland
jeanne.tjomsland@fjordkraft.no
+47 957 61 644

Bilder

Fjordkraft er den strømleverandøren som leverer strøm til flest norske kommuner.
Fjordkraft er den strømleverandøren som leverer strøm til flest norske kommuner.
Last ned bilde