Fjordkraft leverandør til Tradebroker

Fra 1. januar 2017 har Tradebroker, Norges ledende innkjøpsorganisasjon for større bedrifter, valgt Fjordkraft som en av to kraftleverandører.

– Vi er glade for komme inn som ny leverandør etter at Tradebroker fra 2017 har valgt å ta inn Fjordkraft i tillegg til LOS Energy, som tidligere hadde denne avtalen alene, sier kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland i Fjordkraft.

Medlemsbedriftene i Tradebroker som bruker avtalen, representerer i dag et volum på cirka 750 GWh årlig. Avtalen gjelder i tre år, og Fjordkraft ser frem til å innlede et langt og godt samarbeid med medlemsbedriftene, sier Tjomsland.

Fjordkraft vil tilby Tradebrokers kunder tilgang til kompetansen fra et ledende krafthandelsmiljø.

Daglig leder i Tradebroker, Terje Fagervik, er glad for å kunne tilby sine medlemmer muligheten til å velge blant to strømleverandører, og dermed sikre at alle medlemmenes interesser blir vel ivaretatt.

– Rundt halvparten av våre 52 medlemmer i innkjøpssamarbeidet er inne på vår strømavtale i dag. Forbruksprofilen på de deltakende bedriftene varierer mellom 10 og 300 GWh i året. Medlemslisten består av store konsern, som samlet representerer cirka 2000 brukersteder og 120 000 ansatte, sier Terje Fagervik, daglig leder i Tradebroker.

– Utover gode betingelser, oppnår medlemmene våre betydelige besparelser i form av reduserte prosesskostnader og frigjorte ressurser. Tradebroker har som forretningsidé å tilby konkurransedyktige avtaler overfor sine medlemmer, og strøm er et av områdene vi vet våre medlemsbedrifter er opptatt av å redusere kostnadene på, sier Fagervik, som nå vil markedsføre den nye avtalen inn mot sine medlemsbedrifter.

26.01.2017 - 15:16
Kontakter
Direktør HR og kommunikasjon
Jeanne Tjomsland
jeanne.tjomsland@fjordkraft.no
+47 957 61 644