Fjordkraft Holding ASA: Uttalelse vedrørende beskyldninger fra Forbrukerrådet

Påstandene fremsatt de seneste dagene fra Forbrukerrådet om den norske strømbransjen og strømleverandører i media gjør at Fjordkraft ønsker å gi følgende informasjon til aksjonærer, finansmarkedet og media.

Fjordkraft kjenner seg ikke igjen i anklagene fra Forbrukerrådet og er uenig i deres oppfatning av saken.

Forbrukerrådets kritikk av bransjen kan deles inn i to hovedpunkter.

i) Avtaler med kortsiktige pristilbud er ikke tydelig spesifisert og er ikke i henhold til markedsføringsloven og standard kraftleveringsavtale for strøm etablert av Energi Norge.

ii) Prisplaner basert på NordPool spot pris med et tillegg av uspesifiserte innkjøpskostnader/handelskostnader er ikke i henhold til standard kraftleveringsavtale for strøm etablert av Energi Norge.

Fjordkraft er trukket frem av Forbrukerrådet som en av strømleverandørene som tilbyr sine kunder prisplaner beskrevet i pkt. ii). I tråd med Fjordkrafts forståelse og praktisering av gjeldende regelverk informeres kunden, gjennom avtalevilkårene, om at innkjøpskostnader tilkommer. Størsteparten av Fjordkrafts spotavtaler inneholder innkjøpskostnader, som dekker regulerkraftkostnader, handelsgebyrer og kredittkostnader.

Den finansielle effekten av tillegget av innkjøpskostnadene er svært liten. Selskapets totale inntekter fra dette utgjør under 2 prosent av totale inntekter i forbrukersegmentet og ca. 3 prosent av nettoinntektene.

Fjordkraft etterstreber selvsagt å følge regelverket vi er underlagt og tar derfor påstandene fra Forbrukerrådet meget alvorlig. Ut fra Fjordkrafts kunnskap er selskapets vilkår og betingelser i tråd med gjeldende regelverk og i henhold til etablerte bransjestandarder. Selskapet har imidlertid bedt advokatfirmaet Schjødt om en vurdering av betingelser og vilkår. Fjordkraft har også i lengre tid bidratt i arbeidet i Energi Norge om å etablere bransjestandarder for salg og markedsføring av strøm og ønsker økt transparens og likebehandling velkommen. Fjordkraft vil oppmuntre Energi Norge til å fremskynde arbeidet som opprinnelig var tenkt ferdigstilt i desember i år.

- Ut fra det vi har kunnskap om er vår praksis godt innenfor gjeldende regler og retningslinjer i markedet. Imidlertid er økt transparens og likebehandling for aktørene noe vi har jobbet for lenge og ønsker velkommen, sier konsernsjef Rolf Barmen.

- Vi opprettholder vår finansielle guiding. Påstandene fra Forbrukerrådet og eventuelle tiltak fra Forbrukertilsynet vil ha minimal påvirkning på konsernets lønnsomhet og videre vekst, sier Barmen.

27.10.2020 - 09:00
Kontakter
Kommunikasjonsdirektør
Jeanne K. Tjomsland
jeanne.tjomsland@fjordkraft.no
+47 957 61 644
Konsernsjef
Rolf Barmen
rolf.barmen@fjordkraft.no
+47 900 80 950

Bilder