Fjordkraft Holding ASA: Kundevekst andre kvartal 2020

Solid kundevekst i alle segmenter for Fjordkraft.

I andre kvartal 2020 økte antall strømleveranser i Consumer- og Business-segmentet med 3.562, hvorav 2.060 i Consumer-segmentet og 1.502 i Business-segmentet. Ved utgangen av andre kvartal 2020 var antall strømleveranser i segmentene Consumer og Business 624.910.

Ved utgangen av andre kvartal 2020 utgjorde Extended Alliance 46.115 strømleveranser, en økning på 9.288 strømleveranser fra Q1 2020.

Totalt hadde konsernet 671.025 strømleveranser ved utgangen av andre kvartal 2020. Dette er en økning på 29.071 strømleveranser sammenlignet med utgangen av andre kvartal 2019.

Antall mobilabonnenter økte med 7.671 i andre kvartal 2020, og ved utgangen av kvartalet hadde konsernet 117.723 mobilabonnenter.

– Alle segmenter har hatt en solid kundevekst i andre kvartal, og vi er svært godt fornøyd med utviklingen, sier Rolf Barmen, konsernsjef.

09.07.2020 - 08:01
Kontakter
Leder Controlling og Investor Relations
Morten Opdal
morten.opdal@fjordkraft.no
+47 970 62 526

Bilder

Konsernsjef Rolf Barmen. Foto: Hanne Solheim.
Konsernsjef Rolf Barmen. Foto: Hanne Solheim.
Last ned bilde