Fjordkraft går nordisk

Fjordkraft kjøper strømleverandøren Switch Nordic Green AB (SNG) fra Troms Kraft-konsernet. Fjordkraft-konsernet blir dermed eier av en strømleverandør med etablert virksomhet i Sverige og i Finland som et utgangspunkt for en nordisk satsing.

– Vi vurderer SNGs struktur, kundemasse og markedsposisjonering som en strømleverandør med en tydelig grønn profil i Sverige og Finland som et attraktivt utgangspunkt for videre nordisk satsing. Vi er derfor svært glade for at vi sammen med selger har kommet til enighet, sier Arnstein Flaskerud, konserndirektør for strategi i Fjordkraft.

– Vi selger i dag et veldrevet selskap med kompetente medarbeidere som står på hver dag for å skape gode resultater, og vi tror at Fjordkraft vil være en god eier for våre svenske og finske medarbeidere i SNG videre, sier konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft AS.

Selskapets navn er Switch Nordic Green AB, mens Nordic Green Energy er merkevaren som benyttes i både Sverige og Finland. SNG har formelt hovedsete i Sverige, med en filial i Finland. Formelt overtar Fjordkraft også Troms Kraft Strøm AS som er SNG sitt morselskap i Norge, men som ikke inneholder annen virksomhet en å eie aksjene i SNG per Closing.

Kjøpesummen er basert på en entrepriseverdi som utgjør 375 millioner kroner på gjeldfri basis og med normalisert arbeidskapital. I tillegg til entrepriseverdien er det fremførbare underskudd i selskapet. Partene har blitt enige om en verdsettelse og fordeling av verdier knyttet til skatteposisjonene i konsernet som overdras og som er basert på de historiske underskudd som har vært generert i virksomheten. Kjøpesummenutbetales kontant til Troms Kraft AS.

– Gjennom oppkjøpet i sommer av Eidsiva Markedet AS og Gudbrandsdal Energi AS ble vi største aktør i Norge i sluttbrukermarkedet. Vi trives godt med å være på tå hev og i en utfordrerposisjon, noe som blir vårt ståsted når vi nå går inn i Sverige og Finland, sier Arnstein Flaskerud, konserndirektør for strategi i Fjordkraft.

Gjennomføring av transaksjonen er forventet å finne sted i november 2020. Fjordkraft finansierer transaksjonen gjennom tilgjengelige midler og eksisterende finansieringsrammer hos bank. Gjennomføring er ikke betinget av myndighetsgodkjenninger i Norge eller Sverige, men inneholder sedvanlige vilkår for gjennomføring for denne typen transaksjoner.

Switch Nordic Green - Nordic Green Energy:

SNG hadde per 31. august i år ca. 167.000 kunder, fordelt på 100.000 i Finland og 67.000 i Sverige.

https://www.nordicgreen.se/

https://www.nordicgreen.fi/

 

Om Fjordkraft-konsernet

Fjordkraft er Norges ledende merkenavn for strømsalg og det største sluttbrukerselskapet for strøm i Norge. Konsernet leverer strøm gjennom flere merkevarer og alliansepartnere til ca. 2 millioner mennesker med over 900.000 målepunkter i privathjem, bedrifter og offentlig sektor i hele Norge. Fjordkraft startet med mobiltelefoni i privatmarkedet i april 2017 og er nå Norges største mobilaktør uten eget nett. Ved utgangen av 3. kvartal hadde selskapet nærmere 122.000 mobilkunder.

Fjordkraft-konsernet har kontorer i Trondheim, Sandefjord, Oslo, Stavanger, og på Vinstra, Hamar, Kongsvinger og Sortland. Hovedkontoret er i Bergen. I 2019 omsatte Fjordkraft-konsernet for 7,1 milliarder kroner. Fjordkraft Holding ASA (Fjordkraft) er børsnotert. Fjordkraft ble tildelt FNs klimatiltakspris i 2018.

https://investor.fjordkraft.no/no/

Om Troms Kraft AS

Troms Kraft er Nord-Norges største kraftselskap, en fullintegrert energileverandør med kraftproduksjon på ca. 1,1 TWh fordelt på 10 vannkraftverk og en vindpark. Selskapets 10 000 km lange nett forsyner ca. 78 500 kunder med strøm i 12 kommuner og sluttbrukerselskapet Ishavskraft selger kraft til over 120 000 kunder over hele landet. Troms Kraft har hovedkontor i Tromsø, og tilstedeværelse i hele operasjonsområdet. Selskapet er 100 % offentlig eid, av Troms Holding AS (60%) og Tromsø kommune (40%). I 2019 omsatte konsernet for 5 milliarder kroner og fikk et driftsresultat på MNOK 572.
https://www.tromskraft.no/forside/


Rådgivere i transaksjonsprosessen

Advokatfirmaet Schjødt AS har vært juridisk rådgiver i Norge og Sverige, og PwC har vært finansiell rådgiver i Norge og Sverige for Fjordkraft i anledning transaksjonen.

Advokatfirmaet Wiersholm har vært juridiske rådgivere og KPMG har bidratt i finansielle vurderinger for Troms Kraft AS.

 

Kontaktpersoner

  • Troms Kraft AS, konsernsjef Semming Semmingsen: Mobil +47 915 77 915 Semming.Semmingsen@tromskraft.no
  • Fjordkraft Holding ASA, konserndirektør for Strategi, Arnstein Flaskerud: Mobil +47 950 82 296 Arnstein.flaskerud@fjordkraft.no

 

29.10.2020 - 07:51

Bilder