Fjordkrafts økonomi- og finansdirektør, Birte Strander og direktør for HR, kommunikasjon og sikkerhet, Jeanne Tjomsland, fikk æren av å ringe i børsbjellen ved åpning for handel i Fjordkraft-aksjen på Oslo Børs. FOTO: Rebekka Davidsen
Fjordkrafts økonomi- og finansdirektør, Birte Strander og direktør for HR, kommunikasjon og sikkerhet, Jeanne Tjomsland, fikk æren av å ringe i børsbjellen ved åpning for handel i Fjordkraft-aksjen på Oslo Børs. FOTO: Rebekka Davidsen

Fjordkraft børsnotert fra 21. mars 2018

Fjordkraft ble etablert i 2001 som et regionalt strømsalgsselskap med kunder og kontorer i Vestfold/Telemark og Bergen. Selskapet har vokst betydelig siden det og har blitt en nasjonal merkevare med privat- og bedriftskunder over hele landet. Dagens børsnotering er et virkemiddel for ytterligere utvikling av selskapet.

Selskapet ble priset til 31 kroner per aksje i børsnoteringen, tilsvarende en markedsverdi på NOK 3.239 millioner, og har fått omkring 1.400 nye aksjonærer.

Selskapet er notert med børsticker FKRAFT og blir det femtende selskapet med hovedkontor i Bergen som er notert på Oslo Børs sin hovedliste.

Børsnoteres for vekst

– Vi er stolte av den posisjonen Fjordkraft har utviklet over de siste årene. Vi har etablert oss som det ledende merkenavnet for strøm i privatmarkedet og som en sterk nummer to leverandør i bedriftsmarkedet med ambisjon om å bli nummer én også her. Det er et uttalt strategisk mål for selskapet å vokse organisk og gjennom oppkjøp. Børsnoteringen bidrar til å legge til rette for at Fjordkraft kan ta en ledende posisjon i konsolideringen av markedet i en bransje som i dag består av mer enn 100 strømleverandører, sier adm. direktør Rolf Barmen.

– En børsnotering vil forenkle tilgangen til kapital og gi Fjordkraft en aksje som vil være attraktiv som betalingsmiddel ved kjøp av selskaper og kundeporteføljer, sier adm. direktør Rolf Barmen.

– Gjennom en børsnotering gir vi vertikalt integrerte selskaper muligheter til å eksponere seg i sluttbrukersektoren uten selv å ta en operasjonell rolle, sier Barmen.

BKK AS og Skagerak Energi AS har salg av strøm som en strategisk del av sin virksomhet og fortsetter som betydelige eiere i Fjordkraft etter børsnoteringen. Etter børsnoteringen eier BKK AS 31,5 % og Skagerak 31,0 % av Fjordkraft. Dersom tilretteleggernes opsjon for kjøp av overtildelte aksjer utnyttes fullt ut blir eierandelene henholdsvis 28.7 % og 28.2 %. Statkraft forsetter som indirekte eier gjennom sitt 49,9 % eierskap av BKK AS og 66,62 % av Skagerak Energi AS.

Den 28. februar i år offentliggjorde Fjordkraft at avtale er inngått om å kjøpe TrønderEnergi Marked AS (TEM), et datterselskap av Trønderenergi AS, med omkring 62.000 kunder. Gjennom oppkjøpet viser Fjordkraft ambisjonen om å konsolidere det norske strømleverandørmarkedet. Oppkjøpet forutsetter godkjennelse fra NVE og Konkurransetilsynet.

Styret i Fjordkraft fra 1. noteringsdag

Styret i Fjordkraft vil fra første noteringsdag bestå av Per Axel Koch (ny styreleder), Live Haukvik (nytt styremedlem), Steinar Sønsteby (nytt styremedlem), Robert Olsen og Birthe Iren Grotle, som aksjonærvalgte medlemmer. Ansattvalgte er Frank Økland, Lindi Vinsand og Øistein Prestø.

Kort om de nye styremedlemmene: Per Axel Koch er konsernsjef i Polaris Media ASA og blant annet styremedlem i Finn.no AS og styreleder i AtB AS. Live Haukvik er Chief Operating Officer i Komplett Group og blant annet styreleder i Komplett Bank ASA. Steinar Sønsteby er konsernleder og adm. direktør i Atea ASA.

Les mer om styremedlemmene her.

Om Fjordkraft - Strøm, mobil og tjenester

Fjordkraft har i dag 530.000 strømkunder (TEM ikke medregnet) innenfor privat- og bedriftsmarkedet og dekker strømbehovet til vel 1,2 millioner mennesker over hele landet. I 2017 ble selskapet også leverandør av mobiltelefoni til privatkunder, og hadde ved utgangen av 2017 over 38.000 mobilkunder. Fjordkraft har hovedkontor i Bergen, og kontorer i Sandefjord, Trondheim, Oslo og Stavanger, med til sammen 215 ansatte per 31. desember 2017. Fjordkraft ledes av adm. direktør Rolf Barmen.

Selskapets vekst og utvikling har blitt til gjennom kontinuerlige investeringer i merkevarebygging, produktutvikling, teknisk infrastruktur og salgsressurser. Selskapet har ambisjoner om å levere strøm til over to millioner mennesker gjennom å være Norges mest attraktive strømsalgsselskap for sine kunder, ansatte og aksjonærer. Fjordkraft leverer også tjenester knyttet til krafthandel, fakturering, avregning og markedsstøtte til 32 energiselskap fordelt over hele landet.

Ringte i børsbjellen

Selskapets økonomi- og finansdirektør, Birte Strander og direktør for HR, kommunikasjon og sikkerhet, Jeanne Tjomsland, fikk æren av å ringe i børsbjellen ved åpning for handel i Fjordkraft-aksjen på Oslo Børs.

Tilretteleggere og rådgivere for børsnoteringen av Fjordkraft

ABG Sundal Collier har vært hovedrådgiver og Sole Global Coordinator for noteringsprosessen og SpareBank1 Markets har vært Joint Bookrunner. Juridisk rådgiver for Fjordkraft har vært Advokatfirmaet Schjødt AS. Advokatfirmaet Wiersholm AS har vært juridiske rådgiver for ABG Sundal Collier og SpareBank1 Markets.

Se www.newsweb.no  Fjordkraft Ticker: FKRAFT for detaljer om aksjetegningen

Regnskapstall 2017 er tilgjengelig her.

21.03.2018 - 09:00
Kontakter
Styreleder Fjordkraft
Robert Olsen
Robert.Olsen@skagerakenergi.no
916 74 893
Administrerende direktør
Rolf Barmen
rolf.barmen@fjordkraft.no
+47 900 80 950

Bilder

Fjordkrafts økonomi- og finansdirektør, Birte Strander og direktør for HR, kommunikasjon og sikkerhet, Jeanne Tjomsland, fikk æren av å ringe i børsbjellen ved åpning for handel i Fjordkraft-aksjen på Oslo Børs. FOTO: Rebekka Davidsen
Fjordkrafts økonomi- og finansdirektør, Birte Strander og direktør for HR, kommunikasjon og sikkerhet, Jeanne Tjomsland, fikk æren av å ringe i børsbjellen ved åpning for handel i Fjordkraft-aksjen på Oslo Børs. FOTO: Rebekka Davidsen
Last ned bilde