Fjordkraft 3. kvartal resultater: Ekstraordinært kraftmarked

Fjordkraft Holding ASA (Fjordkraft): Justerte netto driftsinntekter i 3. kvartal steg med 29 prosent til 367 MNOK, opp fra 284 MNOK i 2020. Justert driftsresultat utgjorde 89 (79) MNOK i 3. kvartal 2021. Økningen er på 13 prosent fra samme periode foregående år. 

Kraftmarkedet har i tredje kvartal vært påvirket av en kombinasjon av ekstrem prisutvikling i internasjonale energimarkeder, økte priser på utslippskvoter, samtidig med naturforhold som lite vind og lav fyllingsgrad hos produsenter. 

- Hovedårsaken til økningen i driftsinntekter og driftsresultat sammenliknet med fjoråret er selskapets vekst som følge av oppkjøpsaktivitet. Det er et solid resultat i et krevende engrosmarked, sier Rolf Barmen, konsernsjef i Fjordkraft. 

Driftsmarginen (EBIT adjusted) utgjorde 24 prosent, ned 4 prosentpoeng fra samme kvartal i fjor. 

Resultat før skatt i 3. kvartal 2021 var 28,3 MNOK mot 55,5 MNOK i samme kvartal i 2020. Nedgangen skyldes regnskapsmessig behandling av avskrivninger fra oppkjøp i 2020.  

Mobil

Fjordkraft, som også er et mobilselskap, hadde ved utgangen av 3. kvartal ca. 131.000 mobilkunder. Selskapet overtok kundeporteføljen til mobilselskapet Skymobil fra 1. oktober. Endelig antall kunder som omfattes og som det skal betales for fastsettes i henhold til avtale med selger i starten av desember. 

Fjordkraft er den aktøren uten eget mobilnett som har flest mobilkunder i Norge. I oktober ble Fjordkraft kåret helt i toppen på EPSIs store undersøkelse om kundetilfredshet i mobilmarkedet, kun 0,1 poeng fra vinneren OneCall.  

Fjordkraft-konsernet består av virksomhet i Norge, Sverige og Finland og har i alt ca. 1 million kunder. Høsten 2020 kjøpte konsernet to selskaper i Norge og ett selskap med virksomhet i både Sverige og Finland.

Fjordkraft Holding ASA (ticker: Fkrft) presenterer resultater kl. 08 den 11. november på Felix Konferansesenter, Oslo.

Presentasjonen holdes av konsernsjef Rolf Barmen og CFO Birte Strander.

 

11.11.2021 - 09:00