En av fem har tuklet ulovlig med det elektriske anlegget

En av fem norske menn har foretatt reparasjoner eller annet arbeid på det elektriske anlegget, som egentlig krever autorisert elektriker.

Dette kommer fram i en landsdekkende undersøkelse InFact har gjennomført for strømleverandøren Fjordkraft. Mens hele 21 prosent av mennene i undersøkelsen vedgår å ha brutt forskriftene, er det kun fire prosent av kvinnene som svarer det samme. Undersøkelsen viser også store forskjeller mellom landsdelene. Mens 8,7 prosent av befolkningen i Sør-Norge har tuklet ulovlig med det elektriske anlegget, er det nesten dobbelt så mange som har lekt hobbyelektrikere i nord. Der er andelen 15,1 prosent.

 

- Dette er urovekkende tall, sier kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland i Fjordkraft, som advarer mot konsekvensene.

 

- De som tukler ulovlig med det elektriske anlegget utgjør ikke bare en risiko for seg selv, men også for andre. I tillegg risikerer man, om en brann skulle oppstå, også en avkorting på forsikringen. Strøm er definitivt noe som bør overlates til fagfolk, sier hun.

 

I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skyldes 20 prosent av boligbrannene i Norge feil på det elektriske anlegget, og med rundt 3.000 slike per år er det anslagsvis 600 boligbranner som hvert år skyldes elektriske feil eller mangler.

 

 

 

Spørsmål: Har du selv noen gang foretatt reparasjoner eller annet arbeid på det elektriske anlegget, som egentlig krever autorisert elektriker?

Utfører: InFact Norge

Populasjon: Norge, innbyggere +18 år

Antall intervjuer: 1.004

Feilmargin: Maksimalt +/- 3,0 %, gjelder totalutvalget

Metode: InFact automatiske telefonintervjuer

 

 

 

Kjønn

Total

Mann

Kvinne

 

Ja

21.0%

3.8%

12.4%

Nei

71.6%

93.1%

82.4%

Vet ikke

7.3%

3.0%

5.2%

Total

100.0%

100.0%

100.0%

 

 

Region

Total

Oslo

Østlandet for øvrig

Sør-Norge

Vestlandet

Midt-Norge

Nord-Norge

 

Ja

13.4%

12.5%

8.7%

13.8%

11.9%

15.1%

12.4%

Nei

78.7%

81.6%

86.6%

82.8%

83.7%

79.6%

82.4%

Vet ikke

7.9%

5.9%

4.7%

3.4%

4.4%

5.4%

5.2%

Total

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

27.04.2016 - 08:00
Kontakter
Direktør HR og kommunikasjon
Jeanne Tjomsland
jeanne.tjomsland@fjordkraft.no
+47 957 61 644

Bilder