Ber rettsvesenet behandle rett til jevn strømregning

Fjordkraft krever at strømkundene skal kunne fordele strømutgiftene jevnt utover året.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) ønsker å avvikle betalingstjenester som gjør at kunder kan velge å jevne ut beløpet på strømregningen med like beløp hele året. Fjordkraft, andre strømleverandører og bransjeorganisasjonen Energi Norge mener Reguleringsmyndigheten for energi (RME) tolker avregningsforskriften feil.

Fjordkraft, med Energi Norge som partsmedhjelper i saken, ønsker derfor å prøve spørsmålet for retten. Selskapet varsler derfor søksmål mot Staten ved Energiklagenemda og Staten ved Olje- og energidepartementet (OED).

Betalingstjenesten Fjordkraft ønsker å fortsette med kalles «Full Kontroll». Dette er en valgfri betalingstjeneste som er uavhengig av strømavtalen og kan tilknyttes forskjellige strømavtaler, også spotprisavtaler. 

Høyaktuell tjeneste

Fjordkraft sendte prosessvarselet den 4. oktober.

– Det er to hovedårsaker til at vi har gått til dette skrittet. For det første er disse betalingsløsningene en etterspurt tjeneste blant kundene, spesielt i den situasjonen vi har i kraftmarkedet nå.

– Den andre årsaken er at vi mener RME og Energiklagenemden ikke har behandlet saken korrekt juridisk, fordi denne typen betalingstjenester ikke reguleres av avregningsforskriften. Det er full avtalefrihet på området, og de forbrukerne som ønsker det står fritt til å inngå slike avtaler, sier Jeanne Tjomsland, kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft.

– Tjenester som «Full Kontroll» er i samsvar med EUs regelverk. I et europeisk og nordisk kraftmarked blir det da underlig når RME velger å tolke regelverket snevert og begrense norske forbrukernes avtalefrihet, sier Tjomsland.

Støttes av Energi Norge

Bransjeorganisasjonen Energi Norge er partsmedhjelper i saken, og støtter Fjordkrafts vurdering. Det er flere strømleverandører som tilbyr tilsvarende betalingsløsninger.

– Mange kunder ønsker en enklere og mer forutsigbar strømregning. Vi tror det er de mest sårbare kundene som har det største behovet for en slik betalingstjeneste, sier Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Jeanne Tjomsland mener RME går for en veldig lite kundevennlig løsning.

– Å jevne ut betalingen på denne måten gir kunden mer stabile strømregninger og hjelper kundene å unngå betalingsutfordringer. Per i dag er det en liten andel av kundene våre bruker denne tjenesten, men det er viktig for dem det gjelder, sier Tjomsland.

– Dersom myndighetene er redd for at prissignalene ikke skal nå forbrukerne som benytter slike betalingstjenester, er dette er en mindre aktuell problemstilling fordi et stort antall av landets strømkunder kan følge prisen time for time og eget forbruk i en app, sier Tjomsland.

Selv om kundene betaler jevne beløp, mottar de fortsatt faktura som viser variasjonene i pris og forbruk fra måned til måned.

Fakta om jevn betaling av strømregningen

 Fjordkrafts «Full Kontroll» er en valgfri betalingstjeneste som kan tilknyttes forskjellige strømavtaler, også spotprisavtaler.  Flere strømleverandører tilbyr tilsvarende betalingstjenester under andre navn.

Tjenesten går kort fortalt ut på at man justerer innbetalingen av strømregningen slik at man betaler et jevnt beløp gjennom året. Det innebærer at man betaler mer enn faktisk forbruk i noen måneder og mindre enn faktisk forbruk i andre måneder.

Kunden har da en saldo som kan gå i pluss eller minus. På den måten unngår man måneder med svært høye strømregninger.

«Full Kontroll» gjør det mulig å ha en spotprisavtale som følger markedsprisen time for time, og likevel betale det samme beløpet hver måned.

Kontaktinformasjon:

Fjordkraft: Jeanne Tjomsland, kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft.

Energi Norge: Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver

20.10.2021 - 12:00