Innovasjons- og strategidirektør Arnstein Flaskerud, Fjordkraft
Innovasjons- og strategidirektør Arnstein Flaskerud, Fjordkraft

Alle kan få nettleie og strøm på én faktura

For mange strømkunder har det vært forvirrende å motta to strømregninger – én for nettleie for transport av strøm og en annen for forbruket. Nå lanserer NVE et nytt regelverk som skal løse problemet.

NVE offentliggjorde 3. mai nye regler som vil gjelde fra 1. september 2016, og som betyr at alle kunder uansett strømleverandør heretter skal kunne få betale strøm og nettleie sammen. Til nå har det stort sett vært lokale aktører, som både eier strømnettet og selger strøm, som har kunnet tilby kundene slike kombinerte fakturaer.

Undersøkelser gjennomført av NVE og bransjen selv har vist at én faktura for både strøm og nettleie utgjør et klart konkurransefortrinn. Alternativet for strømleverandører uten eget nett har vært såkalt samfakturering, der nettselskapet sender ut faktura på vegne av strømleverandøren. Det har gjort strømleverandøren mindre synlig overfor kundene.

Nå blir det omvendt. Heretter skal hver enkelt av landets cirka 100 strømleverandører sende med fakturaen for bruk av ledningsnettet, nettleie, sammen med regningen for strømmen. I bransjen kalles løsningen «gjennomfakturering».

 

Åpner for fri konkurranse

Innovasjons- og strategidirektør i Fjordkraft, Arnstein Flaskerud, har jobbet for innføring av gjennomfakturering siden 2009.

- Først når alle strømleverandører kan tilby alt på én faktura, er det virkelig fri konkurranse i strømmarkedet, fastslår han.

- Vi har ønsket at strøm skal bli enklere for kundene og ligne mer på andre produkter. Mange kunder er ofte er usikre på om de skal kontakte strømleverandør eller nettselskap.

Flaskerud tror at en viktig grunn til at Fjordkraft har blitt lyttet til av myndighetene i dette arbeidet, er at fokuset deres har vært hva som er riktig for kundene – og for konkurransen i markedet.

- Selv er vi forberedt på at vi vil tape på denne regelendringen i områder hvor vi i dag er alene om samfakturering. Men Fjordkraft er en nasjonal strømleverandør, så på sikt ser vi vekstmuligheter, sier han.

04.05.2016 - 07:30
Kontakter
Direktør HR og kommunikasjon
Jeanne Tjomsland
jeanne.tjomsland@fjordkraft.no
+47 957 61 644

Bilder

Innovasjons- og strategidirektør Arnstein Flaskerud, Fjordkraft
Innovasjons- og strategidirektør Arnstein Flaskerud, Fjordkraft
Last ned bilde