Energirådgivning

Slik gjør dere arbeidsplassen mer energieffektiv

Fungerer næringslokalene dine som de er tenkt? Virker ventilasjonsanlegget optimalt? Står lys og varme på hele døgnet? God energikartlegging kan spare dere for mye penger gjennom en mer effektiv bruk av lokalene!

Publisert: 02. oktober 2020

Veldig mange næringsbygg i Norge i dag har potensiale til å kunne driftes mer optimalt med tanke på energieffektivitet. Dette gjelder ikke bare små kontorfellesskap i verneverdige, trekkfulle bygg fra 1700-tallet, men i høyeste grad også butikklokaler, kjøpesentre og kontorbygg. Det smarteste du kan gjøre, enten som eier eller leietaker av et næringsbygg, er å ta en prat med en energirådgiver.

 

Kartlegg av bedriftens energiforbruk

Hvis du får kartlagt energiforbruket, kan du få detaljert kunnskap om hvordan akkurat ditt næringslokale fungerer og hva som skal til for å få det til å fungere optimalt. Både små og store bedrifter kan ha mye å spare.


– Fungerer lokalet slik det er tenkt? Vet du om ventilasjonsanlegget virker som det skal, når det skal? Slår det seg av når det ikke er folk til stede? Står lysene og varmen på hele døgnet?

– Det viktigste er ofte å overvåke selve bygningen, sier Roar Andersen hos totalentreprenøren Caverion. - Nøkkelen til gode, energieffektive lokaler, er å få alle elementene til å spille sammen på en god måte. Når det ikke er folk til stede, trenger heller ikke bygget lys, varme og lufting i samme grad.


– Dette kan løses på flere forskjellige måter. Både ventilasjonsanlegg, lys og oppvarming kan styres via tidsur og stilles inn til å slå seg av eller skru ned nivået til bestemte tider på døgnet. På nyere prosjekter er det vanlig å registrere bevegelse for å styre forbruket. Sensorer fanger opp bevegelse, og reagerer deretter. De mest avanserte styresystemene kan dele bygget inn i flere små enheter, og tilføre lufting, lys og kjøling kun der folk er tilstede, men skru av i andre deler av bygget, forteller Andersen.

Hva koster det å tenke grønt?

Et grønt tankesett må også ha en bærekraftig økonomi for at tiltakene skal være ønskelige å gjennomføre. Når Caverion utfører kartlegging av næringslokaler lager de en oversikt over hva som fungerer bra, hva som kan forbedres – og hvor mye det vil koste å iverksette tiltakene, samt hvor mye bedriften kan spare på sikt. I tillegg til langsiktig lønnsomhet kan bedriften også vinne mye på trivsel og helse ved å ha god ventilasjon, lys og temperatur i lokalene. Alle har det bedre i et godt inneklima.

Spennende løsninger i vente

– Vi vil se mye spennende innen bedre bruk av teknologi i bygg i fremtiden, sier Roar Andersen. – I tillegg til at det uvikles bedre og bedre løsninger for alternative energikilder som vindturbiner og solceller, forbedres også lagringskapasiteten for energi med stormskritt.  

– Dette kan komme til å bli en del av energieffektive næringsbygg fremover, sier Andersen. Vi er fremdeles i en tidlig fase av hele bildet knyttet til produksjon, lagring og deling av energi. Vi har det meste foran oss, og reisen inn i fremtidens teknologi vil bli spennende!


Tips til enkel energieffektivisering

Her er noen tips til hvordan dere kan utnytte energien bedre:  

  • Installer bevegelsessensorer
  • Bruk tidsur
  • Skru ned intensiteten på lyset
  • Bruk naturlig lys når du kan
  • Vedlikehold ventilasjonssystemet
  • Slå av maskiner som ikke er i bruk
  • Vurder alternative energikilder
  • Snakk med en energirådgiver

Vi anbefaler at dere tar kontakt med en energirådgiver, for en komplett gjennomgang av lokalene. Da vil dere få en oversikt over hvilke tiltak som kan gi best effekt, og pris på de ulike tiltakene! 

Kontakt en av våre rådgivere